У нас уже 175183 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Суб'єкти права

 Як відомо, суб'єкти права входять до складу структури правової системи разом з нормативною основою, ідеологічною стороною та динамічною. Суб'єкти права - індивіди, тобто фізичні особи (громадяни даної держави, іноземці, особи, що мають подвійне громадянство (біпатриди) та ті, що не мають його (апатриди), соціальні організації та об'єднання (трудові колективи, органи держави, політичні партії, рухи, підприємства, установи та їх посадові особи, профспілки, держава вцілому і т. д.), соціальні спільноти (народ, нація, національні меншини, адміністративно-територіальні одиниці, виборчі округи і т. ін.). Суб'єкти права обов'язково характеризуються правосуб'єктністю - їх здатністю мати права та обов'язки, набувати їх власними діями, реалізовувати.

Суб'єкти права - це учасники правових відносин, які мають суб'єктивні права та виконують юридичні обов'язки.

У державних і громадських організаціях правосуб'єктність виражається компетенцією органів зазначених організацій. Тобто це сукупність прав та обов'язків, що надаються їм для виконання відповідних функцій. Що ж стосується правосуб'єктності індивідів, то тут справи дещо складніші. Тут правосуб'єктність виступає як складне явище, до якого входять правоздатність та дієздатність.

Правоздатність - це обумовлена нормами права здатність суб'єкта мати суб'єктивні права та юридичні обовязки. Слід зазначити, що норми права - це правила поведінки загального характеру з певними ознаками. Основними з ознак є: формальна визначеність, системність, представницько-зобов'язуючий характер та те, що норми права повязані з державою і є загальнообов'язковими. У людини правоздатність виникає з моменту її народження і припиняється з її смертю.

Дієздатність - це обумовлена нормами права здатність суб'єкта своїми діями  набувати і здійснювати суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Повною мірою дієздатність виникає з досягненням повноліття (вісімнадцяти років), звісно, якщо людина не має фізичних чи розумових вад (мається на увазі, якщо людина працездатна). До цього часу підлітки мають обмежену дієздатність, яка доповнюється дієздатністю їх батьків або осіб, що їх замінюють.

Інколи до складу правосуб'єктності разом з правоздатністю та дієздатністю відносять ще й деліктоздатність. В свою чергу деліктоздатність, це здатність особи нести юридичну відповідальність за скоєні правопорушення. Найголовніше те, що ніхто не може бути обмеженим у право- та дієздатності інакше, як у випадках і в порядку, передбачених законом.

Існує цікава позиція формулювання визначення про суб'єкт права, висловлена Кечєк'яном С.Ф.:

 а) це особа, що бере участь або…

 б)  яка може брати участь у правовідносинах.

 Є дуже велика різноманітність суб'єктів різних галузей права, і це тому, що вони відображають особливості учасників різних видів суспільних відносин.

Повторюсь, що суб'єкти права є складовими структури правової системи, яка в свою чергу є сукупністю правових явищ, які існують у суспільстві та взяті в єдності та взаємодії. Держава та право - явища суспільства, а правові відносини складають структуру суспільства, як і інші суспільні відносини, що розподіляються за основними сферами суспільного життя. Отже, пункт плану про суб'єкти права є одним з найголовніших для розкриття теми "Правові відносини".Заказать написание авторской работы

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.