У нас уже 158857 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІВЛЬНОСТІ ФІНАНСИ

Результати проведеного дослідження студент викладає в дипломній роботі, додержуючись таких вимог:

змістовність і конкретність викладання;

системність і послідовність;

виділення в тексті окремих абзаців, тому що занадто великі фрагменти не сприяють розумінню викладеного матеріалу;

завершеність викладення кожної думки;

виключення тавтології;

належне оформлення дипломної роботи.

Папір для написання дипломної роботи магістра використовується лише білого кольору, стандартного формату 210 х 297 мм. Текст слід писати тільки на одній сторінці аркуша та розміщувати таким чином, щоб залишилися поля: з лівого боку, з правого, від верхньої межі аркуша до першого, знизу.

Нумерація сторінок починається з титульного аркуша арабськими цифрами у верхньому правому кутку сторінки. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не проставляється.

Зміст роботи викладають на другій сторінці. В ньому послідовно перелічують всі частини дипломної роботи і проти кожного найменування праворуч визначають номер сторінки, з якої вона починається.

Перед назвою глави і параграфа проставляють їхні номери: перша цифра означає главу, а друга після крапки - номер параграфа (наприклад, друга глава, третій параграф - 2.3).

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. Перенос її на наступну сторінку (при необхідності) допускається, якщо в ній вміщуються взаємопов’язані характеристики об’єкта дослідження. При переносі таблиці у правому верхньому кутку слід писати “Продовження таблиці ...”. Кожна таблиця повинна мати посилання на джерело, на базі якого вона складена.

Наявність у дипломній роботі ілюстрацій, які називаються “рисунками” (схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття. Всі рисунки нумеруються послідовно в межах глави арабськими цифрами. Номер рисунка повинен складатися з номера глави і через крапку -  порядкового номера рисунка (наприклад, рис. 1.2). Рисунки розміщуються після посилання на них.

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах глави  арабськими цифрами. Номер формули має складатися з номера глави та порядкового номера формули, розмежованих крапкою (наприклад, 2.5 - п’ята формула другої глави). Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі. Номер формули слід взяти в дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до якої він відноситься.

Бібліографія у дипломній роботі складається відповідно до встановлених правил і містить перелік літератури та інших джерел, використаних при написанні дипломної роботи.

Список використаної літератури оформляють у такому порядку:

1. Законодавчі матеріали.

2.  Нормативні документи, статистичні та архівні матеріали (у хронологічній послідовності).

3. Спеціальна економічна література та інші джерела (в алфавітному порядку).

Всі джерела, включені до списку, нумеруються послідовно.

У реквізитах вказують прізвище та ініціали автора (авторів або укладачів, якщо їх не більше трьох), назву роботи, місце видання, видавництво, рік видання; при використанні зібрань творів, збірок, журналів і газет - прізвище та ініціали автора, найменування статті (роботи), назву джерела за реквізитами титульного аркуша - рік, номер, сторінка початку статті (роботи).

Цитати у дипломній роботі, які приведені дослівно, беруться в лапки. Якщо текст не приводиться дослівно, а викладається власними словами, обов’язково повинен бути збережений його зміст. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури, далі, через кому -сторінка, де вміщена цитата.

При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів, посилання на сторінки не обов”язкове. При посиланні на непряме цитування у дужках додатково зазначається “див” (наприклад, I див: 3, с. 25 I ). За пропозицією студента чи кафедри (але за згодою студента) до дипломної роботи може бути додана анотація, виконана іноземною мовою.

Дипломна робота подається на кафедру в твердій обкладинці (переплетена). Можна використовувати спеціальні папки (“дипломна робота”), в яких комплект аркушів має отвори для самостійного переплетення.Заказать написание авторской работы

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.