У нас уже 177215 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА ЗІ СПЕЦІВЛЬНОСТІ ФІНАНСИ

На виконану дипломну роботу, підписану автором, науковий керівник дає письмовий відгук, в якому відмічає актуальність роботи, теоретичний рівень і практичну значущість, глибину розробки, правильність та обґрунтування висновків, підготовленість студента до практичної діяльності. Відгук повинен містити характеристику кожного розділу виконаної роботи.

Дипломна робота магістра, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника подається керівникові магістерської програми. При відповідності поданої роботи всім вимогам методичних вказівок кафедри до виконання дипломної роботи, керівник програми вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис на дипломній роботі.

Якщо дипломна робота не відповідає вищевказаним вимогам, керівник програми може не допустити студента до захисту дипломної роботи. Рішення керівника програми про недопущення дипломної роботи до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри.

Дипломна робота, допущена до захисту направляється на рецензію. Рецензентами мають бути спеціалісти фінансових установ, які є фахівцями напрямку, що досліджується в дипломній роботі.

Для студентів, що навчаються без відриву від виробництва, рецензентом дипломної роботи може виступати фахівець фінансової установи, де студент працює.

 Відповідальним за додержанням цих вимог є керівник програми.

Відрецензовані дипломні роботи з усією документацією направляються для захисту в ДЕК.

До захисту дипломної роботи студент зобов’язаний підготувати стислу доповідь. На початку рекомендується стисло охарактеризувати актуальність теми та об’єкт дослідження. Після цього доцільно перейти до викладення основного змісту роботи: вибрати 2-3 вузлових питання, які доповідають за такою схемою - сучасне становище (недоліки, виявлені в ході дослідження та аналізу), заходи, що пропонуються для усунення недоліків, ефективність за пропонованих рекомендацій. Під час доповіді треба використовувати ілюстративний матеріал (таблиці), пояснюючи їх зміст членам комісії та слухачам.

Після доповіді студенти відповідають на запитання членів комісії, а також всіх присутніх на захисті. Потім надається слово для відповіді на зауваження наукового керівника та рецензента.

Підсумки захисту та оцінку дипломної роботи оголошує голова Державної екзаменаційної комісії після обговорення на закритій нараді комісії.Заказать написание авторской работы

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.