У нас уже 120853 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Структура, зміст і обсяг курсової роботи

До структури, змісту, обсягу, форми викладення матеріалу та оформлення курсової роботи, як оригінального теоретико-прикладного дослідження, висуваються нижчезазначені вимоги. Рекомендується така структура роботи: - титульний аркуш; - зміст (план роботи); - вступ; - визначена викладачем кількість розділів основної частини; - висновки; - додатки; - список літератури. Зміст курсової роботи вміщує повні, зрозумілі та літературно грамотні назви всіх частин роботи, починаючи із вступу і закінчуючи списком літератури, із зазначенням номерів початкових сторінок цих частин. Зміст курсової роботи має стисло відображати сутність питань і проблем, що розглядаються та логіку економічного дослідження. Вступ містить обґрунтування теми теоретико-прикладного дослідження, мету та завдання курсової роботи, опис використаних методів досліджень. Обсяг вступу може займати до двох сторінок. Кожен розділ основної частини рекомендується розбивати на два, три чи більше підрозділів. Зміст і кількість розділів основної частини роботи визначаються обраною темою, характеристиками об’єкта досліджень, метою та задачами дослідження та іншими факторами. У висновках, що є завершальною частиною курсової роботи, повинні міститись основні результати за кожним розділом основної частини роботи відповідно із поставленими метою і завданнями, відображеними у вступі. Текст висновків носить стислий характер і не повинен перевищувати двох сторінок. У додатки виносяться громіздкі таблиці та блок-схеми допоміжного характеру, цитати із нормативних документів зарубіжних країн або матеріалів міжнародного характеру тощо. Розділ “Список літератури” включає складений за діючими правилами перелік літературних першоджерел. Дозволяється використовувати Інтернет-сторінки, до 20 % від загальної кількості посилань. Обсяг курсової роботи має становити 40-45 сторінок формату А4.

Заказать написание авторской работы

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.