У нас уже 121563 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Етапи виконання курсової роботи та її захист

Основні етапи виконання курсової роботи та рекомендовані строки їх опрацювання представлені у табл. 1.

Визначення країн-об’єктів дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента, тематики його майбутньої випускної роботи бакалавра, напрямів наукової роботи кафедри, місця проведення виробничої практики тощо.

При виборі теми студент може скористатись рекомендованою тематикою курсових робіт, яка пропонується кафедрою, або запропонувати свою тему з необхідним обгрунтуванням її актуальності. Студенту слід враховувати доступність економічної інформації, галузеву структуру країн, особливості економічної моделі розвитку, рівня державного регулювання економіки, зовнішньоекономічні зв’язки зі світовим господарством тієї чи іншої країни.

 

Таблиця 1

Етапи і строки виконання курсової роботи

Найменування етапів виконання курсової роботи

Строки виконання, порядкові номери навчальних тижнів семестру

1. Визначення країн-об’єктів досліджень

1

2. Формулювання (вибір) теми курсової роботи та погодження її з керівником

1-2

3. Підбір та аналіз літератури, нормативної документації та опрацювання іншої інформації

2-4

4. Складання плану курсової роботи

3-4

5. Проведення економічних досліджень відповідно з планом і написання курсової роботи

4-14

6. Консультації з науковим керівником

1-16

7. Оформлення курсової роботи

14-15

8. Підготовка до захисту і захист курсової роботи перед комісією кафедри

15-16

 

Наукові керівники впродовж всього періоду підготовки курсової роботи зобов’язані:

- консультувати студентів з вибору теми та розробки її плану;

- допомагати в доборі літератури з обраної теми;

- сприяти підготовці окремих найбільш складних частин курсової роботи;

- контролювати графік підготовки роботи (див. табл. 1);

- давати поради, що стосуються змістовності курсової роботи;

- контролювати якість оформлення роботи;

- давати характеристику курсової роботи перед її захистом.

Офіційний захист курсової роботи здійснюється у визначений завідувачем кафедри час та включає 5-7 хвилинну доповідь студента, в якій він має розкрити:

- актуальність обраної теми досліджень;

- структуру роботи;

- основні висновки з аналізу економічних характеристик об’єкту досліджень.

Члени комісії можуть ставити студенту запитання за темою курсової роботи з метою визначення рівня його професійної підготовки та ерудиції з питань міжнародної економіки. Обговорення підсумків захисту здійснюється членами комісії на закритому засіданні. Рішення комісії оголошується Головою комісії одразу після закінчення засідання.Заказать написание авторской работы

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.