У нас уже 121512 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання

Метод Г. Юла являє собою варіант розрахунку рекламного бюджету виходячи з цілей і завдань. Він зобов'язує керівництво фірми чітко формулювати свої вимоги і побажання щодо взаємозв'язку грошових витрат, відсотка чисельності потенційних покупців, а також відсотка здійснюван6их ними пробних покупок товару.

Даний підхід передбачає наявність вихідних даних, що були отримані в ході попереднього дослідження на другому етапі рекламної кампанії, а саме:

-          загальна місткість ринку;

-          відсоткова частка ринку, яку фірма ставить за мету завоювати;

-          бажана відсоткова частка рекламного ринку фірми;

-          відсоток усіх потенціальних покупців, які підлягатимуть дії реклами;

-          відсоток усіх потенціальних покупців, на яких фактично могла б вплинути реклама;

-          визначена кількість одиничних актів впливу, які необхідні для появи у покупців бажання купити товар, який буде рекламуватися, на пробу;

-          вартість одиниці реклами.

Нижче розглянуто приклад подібного розрахунку рекламного бюджету. Для зручності всю необхідну, отриману в результаті попередніх досліджень вихідну інформацію, зведено у табл.. 3.1.

 

 

Таблиця 3.1 – Вихідна інформація для розрахунку рекламного бюджету

 

Показник

Кількісна характеристика

1.  , %  - частка експансії ринку

8

2.  , млн. осіб - кількість усіх потенціальних покупців

50

3.  , % - відсоток аудиторії, до якого треба донести рекламу

80

4.  , % - кількість покупців, які бачили, слухали, читали рекламу

25

5. - кількість одиничних актів впливу

40

6. , грн. -  ціна одиниці реклами, грн.

3277

 

Для даного прикладу розв’язання поставленої задачі буде виглядати наступним чином.

1.    Визначення бажаної частки ринку фірми.

Відповідно до вихідних даних загальна місткість ринку складає 50 млн. осіб. (2-ий рядок таблиці 1). Бажана частка ринку для фірми складає 8% (1-ий рядок таблиці 1). Звідси виходить, що фірма прагне зробити своїми постійними покупцями

50 млн. осіб · 0,08 = 4 млн. осіб.

2.    Визначення бажаної рекламної частки ринку фірми (на скількох потенційних покупців повинна вплинути реклама). Відповідно до вихідних даних загальна місткість ринку складає 50 млн. осіб (2-ий рядок таблиці 3.1). Бажана рекламна частка ринку складає 80% (3-ий рядок таблиці 3.1), тобто  бажана частку ринку дорівнюватиме

50 млн. осіб  ·  0,8 = 40 млн. осіб.

Таким чином, передбачається, що частка рекламного ринку буде в 10 разів перевищувати бажану частку ринку (це нераціонально).

3.    Визначення кількості потенційних покупців, які фактично піддалися впливу реклами.

       З п. 2 рішення відомо, що реклама повинна вплинути на  40 млн. осіб. Відповідно до вихідних даних фактична частка рекламного ринку складає 25% (4-ий рядок таблиці 1). Таким чином, фірма буде задоволена, якщо

40 млн. осіб  ·  0,25  = 10 млн. осіб,

тобто кожен четвертий з тих, що контактували з рекламою, захоче купити товар на пробу.

4.  З 1-го пункту рішення задачі відомо, що бажана частка постійних покупців фірми складає 4 млн. осіб. Враховуючи, що вся фактична частка рекламного ринку складає 10 млн. осіб, а постійними покупцями фірма прагне зробити 4 млн. осіб. (1-ий пункт рішення), можна зробити висновок, що 40% ((4 млн.· 100%) / 10 млн. ) покупців, які фактично ознайомилися з рекламою і купили товар "на пробу", стануть постійними. На практиці в цю пропорцію підставляється реальне значення, що знайдено шляхом експериментальних продажів.

5.    Визначення кількості одиничних актів реклами, які необхідно провести у відношенні кожного покупця з 80% загального обсягу ринку, щоб кожен четвертий з них придбав товар на пробу (див. пункт 3 рішення задачі). Відповідно вихідним даним кількість одиничних актів реклами складає 40 (5-ий рядок таблиці 3.1). Звідси

40  ·  0,8 = 32 одиниці реклами

потрібно оплатити, щоб вплинути на 80% ринку.

6. Визначення бюджету реклами: відома вартість одиниці реклами (за умовами задачі - 6-ий рядок таблиці 3.1), відома кількість одиниць реклами (див. пункт 6 рішення задачі). Таким чином, бюджет реклами дорівнює:

3277 грн.  ·  32 одиниці реклами = 104 864 грн.

7. Висновки. Бюджет реклами досить великий. Це свідчить про те, що подібна рекламна кампанія нерентабельна.
Заказать написание авторской работы

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.