У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Принципи класифікації рахунків

Для правильної побудови системи рахунків необхідно чітко визначити призначення, зміст і структуру кожного рахунку. Умовою правильного використання рахунків є їх науково обґрунтоване групування, тобто класифікація.

            Класифікація рахунків – це науково обґрунтоване групування рахунків, яке покладене в основу побудови Плану рахунків та сприяє правильному їх застосуванню для обліку активів, пасивів і господарських процесів.

            Значення класифікації рахунків:

1) систематизує за єдиними ознаками різноманіття різних рахунків;

2) впливає на практику організації бухгалтерського обліку, допомагаючи працівникам краще зрозуміти призначення кожного рахунку;

3) дозволяє визначити можливості підготовленої на рахунках інформації для складання звітності, аналізу, контролю і оперативного управління підприємством.

            Класифікація рахунків базується на класифікації активів, пасивів і господарських процесів за такими ознаками: відносно балансу, за ступенем деталізації інформації; відносно інших рахунків; за економічним змістом; за призначенням і структурою.

            Відносно балансу рахунки бухгалтерського обліку поділяються на балансові і позабалансові.

            Балансові рахунки призначені для обліку наявності і руху активів, пасивів та господарських процесів. На них ураховуються активи і пасиви, які належать підприємству. Балансові рахунки представлені активними, пасивними та активно-пасивними рахунками.

            Позабалансові рахунки призначені для обліку матеріальних цінностей, які не належать підприємству, але перебувають у нього на відповідальному зберіганні, в операційній оренді, у переробці та інше. Наявність і рух таких коштів не виражаються в балансі підприємства.

            За ступенем деталізації інформації бухгалтерські рахунки поділяються на рахунки синтетичні, субрахунки і аналітичні.

            Відносно інших рахунків розглядають постійні і тимчасові рахунки бухгалтерського обліку. Постійні (реальні) рахунки служать для заповнення статей бухгалтерського балансу. Тимчасові рахунки не беруть участі в складанні балансу, оскільки вони без сальдові і в кінці звітного періоду закриваються (сальдо зводиться до 0). Вони відображають стан доходів (7 клас) і витрат (8,9 класи) тільки за звітний період, а по його закінченні сальдо цих рахунків переноситься на рахунок 79 “Фінансові результати”, на якому визначається фінансовий результат шляхом зіставлення доходів з витратами. Різниця між доходами і витратами (прибуток або збиток) переноситься на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

            Серед різноманітних ознак класифікації провідне місце належить класифікації за економічним змістом та класифікації за призначенням і структурою рахунків.

            Класифікація рахунків за економічним змістом визначає економічну сутність кожного рахунку. Вона дає відповідь на питання, для обліку яких об’єктів призначені дані рахунки: або для обліку економічних ресурсів (активів), або для обліку їх джерел (пасивів), або для обліку господарських процесів та їх результатів.

            Класифікація рахунків за економічним змістом спрямована на встановлення номенклатури бухгалтерських рахунків, необхідної і достатньої для відображення господарсько-фінансової діяльності підприємства. З наукової точки зору ця класифікація є основою побудови типових планів рахунків бухгалтерського обліку суб’єктів підприємницької діяльності, бюджетних організацій і банків України.

 

Рисунок 1. Класифікація рахунків

за економічним змістом.

 

 

 

 

 

рахунки необоротних активів

Рахунки 1 класу

Рахунки активів

 

 

 

 

рахунки оборотних активів

Рахунки 2, 3 класів

 

 

 

 

рахунки власного капіталу

 

Рахунки 4 класу

Рахунки пасивів

 

 

 

Рахунки бухгалтерського обліку

 

рахунки довгострокових та поточних зобов’язань

Рахунки 5, 6 класів

 

 

 

 

рахунки процесу постачання

Рахунки 15, 20, 22, 28

 

 

 

 

Рахунки господарських процесів

рахунки процесу виробництва

Рахунки 23, 26, 91

 

 

рахунки процесу обігу (реалізації)

Рахунки 90, 93, 70, 71

 

 

 

 

рахунки результатів діяльності

Рахунки 5, 6

 

            Класифікація рахунків за призначенням і структурою забезпечує групування рахунків залежно від їх побудови. Будова рахунку залежить не тільки від його економічного змісту, а й від його призначення. Структуру рахунку визначають характер обігів по дебету і кредиту, його сальдо.

            Теоретичне і практичне значення цієї класифікації полягає в тому, що вона дозволяє встановити, які рахунки повинні застосовуватися для отримання тих чи інших економічних показників про об’єкти, що враховуються.

 

 

Рисунок 2. Класифікація рахунків за

 призначенням і структурою.

 

 

 

 

 

інвентарні

 

 

 

Основні

грошові

 

 

розрахункові

 

 

 

 

власного капіталу

 

 

 

 

 

контрактивні

 

Рахунки бухгалтерського обліку

Регулюючі

 

 

 

контрпасивні

 

 

 

 

розподільні

 

 

Операційні

 

 

 

калькуляційні

 

Транзитні

 

 

 

результатні

 

Позабалансові

 

 

 

 

 

 

 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.