У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Підсумкова частина дипломної роботи

Підсумкова частина дипломної роботи Підсумкова частина дипломної роботи включає висновки та рекомендації, а також список використаної літератури. 4.2.5.1. Висновки та рекомендації Висновки та рекомендації поміщають безпосередньо після викладення суті дипломної роботи, починаючи з нової сторінки. У висновках та пропозиціях передбачається викласти підсумки всієї проведеної роботи під час написання дипломної роботи. У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленого завдання; можливі галузі використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, соціальну значущість роботи. За результатами одержаних висновків наводяться рекомендації. У рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження. Висновки та рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені дипломною роботою. За потреби рекомендації можуть спиратися на додаткові розрахунки, які наводяться в додатку. Тексти висновків та рекомендацій, як правило, поділяються на пункти. 4.2.5.2. Список використаної літератури Перелік (список) використаних джерел (літератури), на які є посилання у вступі та основній частині дипломної роботи, наводять у кінці тексту дипломної роботи, починаючи з нової сторінки. Джерела (бібліографічні описи) у переліку посилань подають в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, при цьому першими наводяться законодавчі та нормативні акти. Відомості про джерела (бібліографічні описи), які включають до списку, треба подавати відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи. За потреби джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять в окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатка. Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаної літератури до дипломної роботи наведено в Додатку П.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.