У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Курсовий проект є обов’язковим елементом навчального процесу другого року навчання по спеціальності "Бізнес-адміністрування" (8.000013) та має назву «Проект управління інноваційним розвитком організації». Курсовий проект (КП) – це комплексне дослідження управління бізнесом в організаціях з використанням методів та засобів з наступних дисциплін: «Менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Стратегічне управління», «Управління інноваційним розвитком організації», «Бізнес-планування», «Реінжиніринг бізнес-процесів», «Інформаційні технології в бізнесі», «Аналіз і оцінка інвестиційних проектів». Метою підготовки КП є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань і використання їх для вирішення практичних завдань, а саме: • аналіз і правильне оцінювання процесів, які відбуваються в сучасних організаціях; • використовування набутих у процесі навчання теоретичних знань, практичних навичок для вирішення певної проблеми в адмініструванні бізнесу; • критичний аналіз літературних та наукових джерел; • застосування сучасних методик наукових досліджень; • узагальнення статистичних та інших фактичних матеріалів; • пропонування оптимальних рішень у конкретних управлінських ситуаціях; • розробка й оцінювання альтернативних підходів до вирішення визначених проблем; • обґрунтовування запропонованих рішень з використанням сучасних методів; • використання комп’ютерної техніки в управлінській діяльності; • висновки та внесення пропозицій, що мають теоретичне і практичне значення; • вміння узагальнювати не тільки позитивний досвід управлінської діяльності, а й розпізнавати слабкі місця, негативні явища в адмініструванні бізнесу. Основними завданнями КП є: • узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження; • проведення всебічної діагностики організації із застосуванням сучасного інструментарію; • вдосконалення функціональної діяльності організації: – обґрунтування запропонованих рішень; – розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем; – вибір і реалізація оптимального рішення. Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, сфери діяльності підприємства та його специфічних рис. Працюючи над КП, студент має засвоїти навички правиль¬ної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану й оптимальної структури КП, проекту з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагаль¬нень, висновків і пропозицій. При підготовці КП студент повинен дотри¬муватися певних вимог: • КП має бути написана державною мовою; • КП кожен студент виконує індивідуально; • КП має бути роботою, яка присвячена вирішенню конкретної управлінської проблеми; • запропоновані нові рішення мають бути аргументовані й порівнюватися з уже відомими рішеннями; • оформлення КП має відповідати вимогам, що ставляться до робіт, поданих до друку; • при написанні КП студент повинен посилатися на автора та джерело, звідки запозичений матеріал або окремі результати.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.