У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ Підготовка курсового проекту умовно поділяється на такі етапи: • установча лекція з методики підготовки курсового проекту; • вибір і затвердження напрямку досліджень та теми курсового проекту; • підбір та вивчення літературних та інших джерел з теми дослідження; • розробка концепції та плану курсового проекту, погодження їх з науковим керівником; • написання КП та її оформлення; • захист курсового проекту. Визначення напряму дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень кафедри, замовлень підприємств тощо. Обираючи тему, слід ураховувати її актуальність для органі¬зації, де планується здійснити інноваційний проект, можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), про¬ведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність літературних джерел, власні напрацювання. Тема курсового проекту повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку науки з бізнес-адміністрування. Обов’язковою вимогою до курсового проекту є його ко¬рисність і практична цінність. Пропозиції щодо вибору теми КП студент спочатку обго¬ворює з науковим керівником від кафедри. За поданням наукових керівників кафедра розглядає пропозиції студентів і після схва¬лення готує проект відповідного наказу.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.