У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Моделювання впливу факторів регіонального менеджменту на систему формування та використання трудового потенціалу

Моделювання впливу факторів регіонального менеджменту на систему формування та використання трудового потенціалу Будь-яке явище природи і суспільства не може бути усвідомленим і зрозумілим без обґрунтування його зв’язків з іншими явищами. Щоб пізнати сутність явищ, необхідно розкрити їх взаємовідносини, кількісно визначити вплив тих або інших об’єктивних і суб’єктивних факторів. Вимір впливу факторів на результати діяльності підприємства є обов'язковим і надзвичайно важливим елементом методики економічного аналізу. Фактори – це умови, рушійні сили, необхідні для здійснення господарських процесів, а також причини, що впливають на результати зміни даних за окремими показниками діяльності. Отже, фактор – це одне з основних понять в економічному аналізі, яке застосовується у двох взаємопов'язаних значеннях: – умов, які забезпечують здійснення операцій; – потенційної сили – причини змін результатів діяльності. Для того щоб глибоко розібратися в причинах змін досліджуваних явищ, процесів, визначити роль кожного фактора у формуванні результатного показника, а також для забезпечення достовірності і повноти аналізу, його логічної послідовності, необхідно керуватися обґрунтованою класифікацією факторів (підрозділ 1.1). У сфері управління трудовим потенціалом в зарубіжній та вітчизняній практиці найбільше поширення дістали економіко-статистичні моделі, в основу яких покладено наявність неповного, імовірного зв'язку між показниками, що досліджуються. Крім того, досліджувані фактори повинні мати кількісний вимір і відображення в тих чи інших джерелах інформації [105, с. 9; 125, с. 50–51, 127, с. 27–30]. Тому доцільно здійснювати пошук рішення вказаних проблем, реалізуючи системний підхід. Поставлені завдання розв’язувалися із застосуванням пакетів прикладних програм STATISTICA 6.0. Розділимо регіони на кластери за факторами, що характеризують різні аспекти трудового потенціалу регіонів [187, с. 783–787]: – вартісний (x1) – середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, грн.; – кількісний (x2) – питома вага економічно активного населення в населенні працездатного віку (15-70 років), %; – якісний (x3) – питома вага опанування нових професій і підвищення кваліфікації, % від облікової кількості штатних працівників. Складемо блок-схему кластерізації регіонів

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.