У нас уже 121149 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції

Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції У світовому господарстві відбуваються складні процеси зближення і взаємопроникнення національних господарств різних країн, спрямовані на створення єдиного господарського організму, які набули назву „інтеграція”. Вона пронизує різні сторони економічного і політичного життя країн, що інтегруються. Інтеграція переважно носить регіональний характер, що пов'язано з нерівномірністю інтернаціоналізації виробництва, а також з тим, що передумови для інтеграції складаються в першу чергу в тих регіонах, де найбільш тісні господарські зв'язки і найбільшою мірою визрівають її об'єктивні і суб'єктивні фактори. Курс на інтеграцію був спричинений низкою актуальних економічних проблем, що не могли бути розв’язані країнами ні поодинці, ні на основі старої системи міжнародного поділу праці. Якщо виділити найбільш важливий фактор, що спонукав, зокрема, країни Західної Європи об'єднати свої зусилля, то слід зазначити, що економічна інтеграція розглядалася ними, перш за все, як засіб подолання розбіжностей між необхідністю ефективного розвитку економіки кожної країни, що беруть участь у взаємному міжнародному поділі праці, і обмеженими можливостями, в яких знаходяться окремі країни. Перед з'ясуванням сутності інтеграції варто зауважити, що латинське слово integratio у перекладі буквально означає об'єднання розрізнених частин у щось загальне, єдине, ціле. Це слово вживається в різних сферах життя - політиці, біології, математиці й в економіці. Але усюди під інтеграцією розуміють, всякого роду об'єднання. Що стосується економіки, то подальший розвиток суспільного характеру міжнародного виробництва, тобто про об'єднання виробничих і наукових потенціалів кількох країн з метою розв’язання не окремих тимчасових завдань економічного або соціального порядку, а про перехід країн на принципово нові виробничо-технічні і соціально-економічні рубежі, про такий рух вперед, який піднімає їх економічне співробітництво на більш високий рівень розвитку. Економічна інтеграція – це процес зближення і взаємопереплетіння економік кількох країн з однорідними соціально-економічними системами, націлений на створення єдиного господарського організму. Міжнародну економічну інтеграцію визначають як відносини і як процес. Як відносини, міжнародна економічна інтеграція – це відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів у національних економіках, тобто це вищий рівень міжнародних економічних відносин. Як процес, інтеграція виявляється в стиранні меж між економічними суб'єктами – представниками різних країн. Це процес зближення й об'єднання національних господарських систем у міждержавні, регіональні й загалом у світогосподарську систему. Міжнародна економічна інтеграція становить собою зближення і взаємопроникнення національних господарств, проведення узгодженої міждержавної економічної політики. Основна причина міжнародної економічної інтеграції розвинутих країн – суперечності між високим рівнем розвитку продуктивних сил і обмежувальними рамками їх національних економік, а також зростаюча інтернаціоналізація виробництва.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.