У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Особливості сучасного етапу міжнародних інтеграційних взаємодій в контексті глобалізації

Особливості сучасного етапу міжнародних інтеграційних взаємодій в контексті глобалізації Протягом останніх кількох десятиліть світова економіка зазнає впливу потужних сил глобалізації, тенденції, яка збільшується протягом останнього часу. Глобалізація в цьому контексті означає: поси¬лення взаємодії елементів світової економіки, що проявляється у зростанні світової торгівлі; збільшенні міжнародних потоків капіталу; збільшенні міжнародної мобільності капіталу; пом`якшенні торгівельних бар`єрів між країнами; розширенні ринків як для великих, так і малих фірм; зростанні конкуренції між фірмами з усього світу. Національні монополії розпадаються, природні монополії зникають, конкуренція зростає, і ринкові сили займають домінуючі позиції у визна¬ченні економічних рішень, які впливають на стан національних економік. У вирі цього загального феномена глобалізації національні економіки втрачають частину свого суверенітету. Іншими словами, національні економіки стають все більше взаємозалежними. І однією з рис цієї взаємозалежності стає часткова втрата політичної автономності національних урядів. У наш час у світі залишилось дуже мало країн, спроможних втілювати свою незалежну макроекономічну політику, як валютну, так і фіскальну, і все більше країн сьогодні стикаються з втратою незалежності в мікроекономічній сфері через значний тиск щодо гармонізації податків, конкурентної політики, політики в галузі зайнятості тощо. Той факт, що ринки стають все більш важливим інструментом прийняття економічних рішень, сприяє розвитку гармонізації політики, оскільки уряди залишають певні сфери економічної діяльності, зосереджуючись замість цього на політиці приватизації, переходять на договірні відносини і таке інше. Глобалізацією називають поступово наростаючий в історичної масштабі процес взаємодії і взаємопроникнення різних цивілізацій, що склався в більш-менш стійких територіальних межах на базі визначених етносів. З іншого боку, під глобалізацією розуміють виникнення загальних або, щонайменше, подібних по змісту проблем для різних регіонів світу (наприклад, екологічних, продовольчих, демографічних, міграційних, охорони здоров'я, тощо), а також постійно зростаючу взаємну соціально-політичну залежність країн і формування великих зон загальних інтересів.[43] Глобалізація – це комплекс взаємозалежних процесів, що протікають у планетарному масштабі, у кожнім з яких маються механізми саморегуляції. Поняття

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.