У нас уже 121149 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Економічна сутність, зміст і значення реструктуризації у розвитку регіонального промислового комплексу

Економічна сутність, зміст і значення реструктуризації у розвитку регіонального промислового комплексу У сучасній регіональній політиці України формується нова парадигма регіонального розвитку з урахуванням інтересів регіону та підвищення відповідальності регіональної влади. Кожний регіон має право здійснювати цілеспрямовану соціально-економічну політику відповідно до наявних матеріальних, трудових та фінансових ресурсів для реалізації місцевих цілей та завдань. Досягти оптимальності загальнодержавних і регіональних інтересів можна поєднуючи цілі соціально-економічного розвитку на державному та регіональних рівнях. Державна регіональна політика в Україні є складовою і невід’ємною частиною соціально-економічних заходів щодо стимулювання ефективного розвитку регіонів, регіональне використання їхнього ресурсного потенціалу з метою підвищення життєвого рівня населення, охорони навколишнього природного середовища, вдосконалення територіальної організації суспільства [68, с. 26]. Таким чином, нові політичні та економічні реалії формують новий підхід до регіону як суб’єкта економіки, що забезпечує власну економічну самостійність, формує соціально-економічну політику розвитку, яка визначає соціально-економічний рівень регіону. Однак така економічна політика регіональних органів влади повинна спрямовуватися на досягнення державних пріоритетів, що визначаються єдиним економічним та правовим простором і корегуються відповідно до потреб мезоекономічного рівня. У зв’язку з цим регіон можна визначити як складну поліструктурну і багатокомпонентну систему. Багатокомпонентність регіону включає природне середовище, населення, процеси відтворення та наявну інфраструктуру, а поліструктурність – сукупність підсистем, що характеризують регіональну систему [86, с. 1]. Економічна ситуація в регіоні визначається насамперед економічним станом функціонуючих у територіальних межах економічних суб’єктів, тобто підприємств, які працюють та взаємодіють у ньому. Якщо промисловий комплекс регіону характеризується як економічно стабільний, то він має позитивний вплив на всі процеси, що відбуваються в регіоні. Об’єктивною основною економічної цілісності регіону є його регіональний промисловий комплекс, під яким слід розуміти особливий вид інтеграції промислового виробництва, що забезпечує розвиток продуктивних сил на основі здатності самостійно здійснювати динамічний розвиток регіональної економіки, всебічно використовуючи наявні фактори регіонального розвитку.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.