У нас уже 121149 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Вплив інституціональних перетворень та розвитку підприємництва у торгівлі на формування капіталу підприємств

Вплив інституціональних перетворень та розвитку підприємництва у торгівлі на формування капіталу підприємств Ринкова трансформація економіки України створює об'єктивні умови для розвитку торгівлі як економіко-організаційної форми ринку з еквівалентними відносинами продавців та покупців, вільним вибором постачальників, наявністю конкуренції між торговельними підприємствами в боротьбі за покупця, активним впливом на виробника товарів. Для торгівлі як галузі, в котрій підприємства націлені на задоволення потреб населення в товарах та послугах, характерно максимальне використання ринкових та фінансових механізмів, при котрих самостійність підприємств у здійсненні господарської діяльності є найбільшою. Ця теза проходить наскрізною ниткою у працях О.М. Азарян, Я.М. Антонюк, Л.В. Балабанової, І.О. Бланка, В.С. Загорської, Г.Г. Лисак, Л.О. Лігоненко, Н.Я.Москвіної, Л.О.Омелянович, О.О. Папаіки, Ю.Ф. Родіонової, Л.В. Стужук; О.Б. Чернеги; О.О.Шубіна [1; 2; 6; 12; 52; 82; 83; 84; 106; 116; 119; 134; 157; 158; 177; 183]. Інституціональні перетворення та розвиток підприємництва в торгівлі, виникнення фондових інструментів, активізація банківської діяльності потребують розробки нових механізмів формування капіталу. Досягнення оптимальної структури капіталу підприємств торгівлі набуває важливого значення в сучасних умовах і є, безперечно, однією з найактуальніших проблем підвищення ефективності операційної, фінансової, інвестиційної діяльності підприємств у цілому [72, c.88]. До торгівельних у рамках даного дослідження відносимо такі підприємства, які здійснюють діяльність з торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. Протягом аналізованого періоду 2001-2007 рр. підприємства торгівлі України демонструють сталу тенденцію до збільшення фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування: від 2,3 до 16, 2 млрд. грн., або у 7 разів (табл. 1.3). Підприємства, які одержали прибуток, покращили фінансовий результат з 6,8 до 22,1 млрд. грн., або у 3,25 разів. Підприємства, які отримали збиток, збільшили його незначно – із 4,4 млрд. до 5,9 млрд. грн., або у 1,34 разів. Такі співвідношення показників динаміки обумовили позитивну тенденцію до зменшення питомої ваги кількості підприємств, які отримали збиток – із 36,3% у 2001 р. до 26,2% у 2007 р. Разом з тим доля збиткових підприємств торгівлі залишається дуже високою.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.