У нас уже 121157 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Методичні основи оптимізації виробничо-господарських параметрів фермерських господарств

Методичні основи оптимізації виробничо-господарських параметрів фермерських господарств При оцінці ефективності фермерських господарств різної спеціалізації, слід враховувати, що однією з умов їх успішного функціонування є оптимальне співвідношення між окремими факторами виробництва. Тому виникає необхідність розробки методичних основ оптимізації виробничо-господарських параметрів фермерських господарств. І побудови моделі їх раціональних параметрів, яка дозволила б розглянути у взаємозв'язку результати господарської діяльності і ресурси, направлені на забезпечення цієї діяльності [86, с. 15]. Тому в розроблену методику оцінки як засіб, що дозволяє врахувати не тільки загальні (тобто властиві угрупуванням спеціалізації фермерських господарств в цілому), але і приватні (тобто ті які характеризують умови конкретного господарства) фактори, введений блок, що характеризує виробничо-господарські параметри. Даний блок реалізується за допомогою побудови економіко-математичної моделі. Використання методу лінійного програмування дозволяє комплексно і одночасно, тобто з урахуванням всіх наявних взаємозв'язків і обмежень на декількох рівнях, визначати оптимальні параметри виробничо-господарської діяльності господарства. Тому нижче приводимо агреговану економіко-математичну модель оптимізації галузевої структури фермерських господарств різної спеціалізації. Основою для розробки моделі служать наступні дані: - спеціалізація фермерського господарства і можливі її зміни; - джерела поповнення економічних ресурсів і ті їх види, які визначаються в результаті рішення задачі; - джерела задоволення потреби тварин в кормах (за рахунок власного виробництва і часткового споживання, тільки за рахунок власних кормів і т.д.); - види сільськогосподарських культур і види тварин, які передбачається вирощувати у фермерському господарстві; - вимоги до годування окремих груп і видів сільськогосподарських тварин, сівозмінні вимоги до вирощування сільськогосподарських культур; - середній рівень витрат на виробництво окремих видів продукції. Передумовою для розробки моделі є наявність наступних основних факторів: 1) місцеві природно-кліматичні умови; 2) забезпеченість факторами виробництва (наявність земельних, трудових і матеріально-технічних ресурсів); 3) економічні умови (попит на продукцію, віддаленість від ринків збуту, можливість транспортування продукції). У розрахунки оптимальних виробничих параметрів закладені показники, які визначені експертним шляхом безпосередньо в обстежених господарствах.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.