У нас уже 121157 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Технологія комп’ютеризації економічного аналізу як окремого виду економічної діяльності

Технологія комп’ютеризації економічного аналізу як окремого виду економічної діяльності У попередніх розділах доведено, що економічний аналіз як практична діяльність розкривається як основна – інформаційно-аналітична діяльність (окремий вид діяльності, що відноситься до сфери послуг) та як сервісна діяльність – функція управління, забезпечуюча інформаційна система обґрунтування управлінських рішень. Відповідно, доцільно окремо розглянути особливості комп’ютеризації аналітичних процедур для аудиторських та консалтингових компаній, що обумовлено специфікою їх функціонування, і є не дослідженим напрямом. Оскільки ці компанії орієнтовані на надання послуг, виокремлюються такі фактори, що визначають вибір підходу до комп’ютеризації економічного аналізу: – періодичність здійснення економічного аналізу, що ставить під сумнів економічну доцільність придбання окремих АРМ аналітика чи аналітичних модулів АСУП; – різновекторність економічного аналізу, який доводиться проводити залежно від замовлення, визначає недоцільність придбання окремих функціональних АРМ аналітика або таких, що враховують специфіку видів економічної діяльності; – багатоформатність даних в існуючих на підприємствах КСБО, що не забезпечує створення універсальної системи, яка дозволятиме імпортувати дані з КСБО та інших систем для оперативної обробки і аналізу. В сучасних умовах на практиці при здійсненні аналітичної діяльності аудиторськими та консалтинговими фірмами використовуються АРМ аналітика чи окремі аналітичні модулі АСУП. Такі системи забезпечують здійснення аналізу фінансового стану підприємства із застосуванням різноманітних методик (наприклад, в КІС “Галактика” реалізована можливість здійснення аналізу за методиками В.Ф. Палія та В.В. Ковальова), трансформацію фінансової звітності в формат GAAP чи IFRS. Наприклад, програмний “Project Expert Prof” передбачає проведення аналізу діяльності підрозділів компанії, оцінювати їх внесок в загальний результат, проводити аналіз беззбитковості за кожним видом продукції в будь-який період плану, розраховувати аналітичні фінансові таблиці з врахуванням фактичних даних, проводити порівняльний аналіз різних варіантів проекту, формувати консолідовані аналітичні таблиці тощо. Система “Audit Expert Prof” надає можливості провести фінансовий аналіз компанії, розробити методики аналізу (за власними коефіцієнтами) на основі вихідних даних, відкоригувати чи розробити новий сценарій переведення вихідних даних в аналітичні таблиці, прогноз даних аналітичних таблиць на кілька періодів вперед, використовувати власні методики прогнозування, а також автоматично одержати висновок про фінансовий стан підприємства. Прикладом застосування аналітичних модулів АСУП в діяльності аудиторських та фінансових компаній є фінансово-економічний комплекс “Эталон”, який за своєю структурою є інтегрованою системою управління підприємствами, однак використовується аудиторськими фірмами для проведення аналітичних процедур. Однак не завжди придбання АРМ аналітика є економічно вигідним. Враховуючи вищенаведені причини економічної недоцільності придбання АРМ аналітика чи аналітичних модулів АСУП в своїй діяльності аудиторські та консалтингові фірми використовують: 1) засоби прикладних програм MS Excel; 2) спеціалізовані аналітичні пакети (“STATISTICA”, “SAS”, “SPSS”, “STATGRAPICS”, “ STADIA” та ін.). Застосуванню прикладних програм MS Excel, MS Access в діяльності аудиторських і консалтингових фірм присвячували свої праці А.Ю. Гарнаєв, С.В. Івахненков, А.М. Романов та Б.Є. Одинцов, В. Пікуза, Ю.Ф. Сіміонов та ін. Широке використання електронних таблиць Microsoft Office Excel 2007 пов’язано з можливостями, реалізованими в продукті: – імпорт зовнішніх даних з текстових документів, з web-документів, з MS Access; – надання інформації, що піддаватиметься аналізу, в зручній формі; – формування великих масивів інформації (баз даних); – швидкий пошук та здійснення підрахунків на основі групувань за допомогою реалізованого механізму автофільтрації; – сортування даних за обраними критеріями; – перевірка даних та їх консолідація; – проведення аналізу “що-якщо” (аналізу з врахуванням можливих варіантів розвитку ситуацій); – групування даних та виведення проміжних результатів; – проведення розрахунків на основі фінансових, логічних, математичних, статистичних, аналітичних формул; – проведення обробки даних за допомогою вбудованого Пакету аналізу, який містить інструменти для аналізу наукових та фінансових даних тощо. Для більш ефективної роботи з електронним таблицями MS Excel для реалізації аналітичних процедур в редакторі можна використовувати мову програмування Visual Basic for Applications, яка дозволяє легко та швидко створювати різноманітні додатки не маючи спеціальних знань в сфері програмування. Комп’ютеризація економічного аналізу в аудиторських та консалтингових компаніях також здійснюється за допомогою спеціалізованих статистичних та аналітичних пакетів, а також програмних продуктів для комп’ютеризації аудиту. Наприклад, програмний продукт “Statistica” компанії “Statsoft” надає можливість проводити аналіз за наступними напрямами: одновимірний та багатовимірний дисперсійний аналіз; лог-лінійний аналіз; нелінійне оцінювання; непараметричні методи; кластерний аналіз; одновимірний і багатовимірний аналіз відповідностей; лінійний дискримінантний аналіз; факторний аналіз тощо. Програми для комп’ютеризації аудиту (generalized audit software) формують можливість проводити аналіз роботи фірми в цілому, аналіз ефективності конкретного виду робіт, аналіз господарської діяльності, економічний аналіз фінансової звітності тощо.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.