У нас уже 120853 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Податкове навантаження та податкові ризики як предмет податкового менеджменту банку

Податкове навантаження та податкові ризики як предмет податкового менеджменту банку Податковий менеджмент банку розглядається нами як одна із забезпечуючих підсистем управління. Оскільки предметом податкового менеджменту банку є податкове навантаження і податкові ризики, то можемо відзначити, що функції податкового менеджменту спрямовані на здійснення податкової оптимізації та оцінку податкових ризиків. Насамперед зупинимось на розгляді податкових ризиків в системі податкового менеджменту банку. На нашу думку, критерієм оцінки якості прийнятих управлінських рішень в сфері податкової діяльності банку в межах управління фінансами повинна бути не стільки максимізація фінансового результату з метою поліпшення фінансового стану та підвищення ринкової вартості банку, скільки мінімізація податкових ризиків. Реалізація податкових ризиків суттєво впливає на результати податкового планування, оскільки за їх невизначеності величина податкового навантаження може бути розрахована лише приблизно і у разі значних відхилень може призвести до прийняття економічно неефективних управлінських рішень в сфері податкового менеджменту, що в свою чергу негативно вплине на величину фінансового результату банку. Ігнорування податкових ризиків в процесі управління фінансами банку може призвести до суттєвих негативних наслідків як у вигляді прямих втрат — зменшення фінансового результату, збільшення податкових витрат, фінансові санкції, так і у вигляді втраченої вигоди через прийняття неефективних управлінських рішень. Недостатня розробка теоретичних та методичних аспектів ідентифікації та оцінки податкових ризиків визначає необхідність уточнення понятійного апарату. Безпосередньо питанням визначення та класифікації податкових ризиків присвячені роботи таких науковців як В.В. Вітлінський [ ], О.М. Тимченко [73], Т.А. Козенкова [ ], Є.Н. Євстігнєєв [81], С.А. Філін [ ], Т.А. Циркунова [ ], М.І. Мігунова [ ], А.А. Леушев [63]. Слід також відзначити напрацювання В.І. Грушко [ ], І.І. Кучерова [ ], І.М. Таранова [ ], С.В. Онишко [ ], А.М. Жеребних [109], які, не досліджуючи безпосередньо проблему податкових ризиків, значну увагу приділяють аналізу причин та факторів, що призводять до втрат бюджету. На нашу думку, такі фактори можна визначити як джерела податкових ризиків, оскільки дія одного або сукупності таких факторів призводить до виникнення певних видів податкових ризиків.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.