У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Взаємодія податкового планування та аналізу на етапі вибору оптимального варіанта податкової діяльності банку

Взаємодія податкового планування та аналізу на етапі вибору оптимального варіанта податкової діяльності банку Основою для управлінських рішень у сфері податкового менеджменту виступає податкове планування. Податкове планування може створити необхідні умови для стабільного розвитку банку, підвищення його фінансової стійкості. Варіанти бізнес-рішень аналізуються, виходячи з наявності або відсутності того або іншого податку, розміру податкових ставок, податкових пільг та інших положень податкового законодавства. В результаті податкового планування повинен бути визначений оптимальний рівень податкового навантаження та обраний на підставі нього варіант податкової діяльності банку з урахуванням показників фінансового плану та розроблення заходів для його реалізації. Застосування податкового планування в діяльності банків і організації їх ділових відносин створює наступні важливі переваги для бізнесу: можливість аналізу і використання майбутніх, більш сприятливих умов для розвитку бізнесу; підготовка до змін в зовнішньому середовищі; підвищення конкурентоспроможності порівняно з іншими учасниками ринку; стимулювання учасників податкового планування до реалізації своїх рішень у подальшій роботі, забезпечення більш раціонального розподілу і використання різних видів ресурсів; підвищення фінансової стійкості [ ]. Зростання значення податкового планування в сучасних умовах діяльності банку зумовлюється наступними обставинами [142]: • економічна нестабільність, високий рівень податкового навантаження і постійні зміни в податковому законодавстві роблять більш конкурентоспроможними ті банки, які оперативно реагують на зміни, а зробити це можуть, як правило, тільки банки, що займаються багатоваріантними розрахунками податкової оптимізації; • податкова економія є резервом для збільшення чистого прибутку і виступає джерелом фінансування інвестиційних довгострокових програм та створює основу для фінансової стійкості; • максимізація чистого прибутку створює умови для зростання дивідендних виплат і вартості акцій та зростання капіталізації (ціни) банку; • збільшення розмірів банків та ускладнення організаційних форм та видів їх діяльності. Масштаби, складність і різноманіття напрямів діяльності вимагають від банку особливої уваги до визначення податкових наслідків прийнятих управлінських рішень; • динамічність зовнішнього середовища. У економічній практиці країн з ринковою економікою динамічність зовнішнього середовища зумовлена високим рівнем попиту та його постійними змінами. У вітчизняній економіці динамічність середовища зумовлюється, перш за все, нестабільністю соціально-політичної сфери. Враховуючи вищезазначені умови рішення в сфері управління фінансами банку повинні прийматися використовуючи результати моніторингу та аналізу змін факторів зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу, в якому функціонує банк. Таким чином, податкове планування набуває стратегічного спрямування.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.