У нас уже 120853 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Бухгалтерський облік як система та модель господарської діяльності підприємств

Бухгалтерський облік як система та модель господарської діяльності підприємств Дослідження теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку вимагає системного підходу – це „напрям методології спеціально-наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить дослідження об’єктів як систем; ...орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта та механізмів її забезпечення, на виявлення різноманітних типів зв’язків складного об’єкта і зведення їх в єдину теоретичну картину” [16, т.23, с.764]. Згідно із загальною теорією систем, яку започаткував Берталанфі Л. у кінці 40-х років 20-го століття, і яку пізніше розповсюджено на інформаційні системи, можна розглядати бухгалтерський облік як інформаційну систему. Є різні визначення поняття система [2; 14; 17; 39; 137; 200]; зокрема, система визначена як „цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів, який має певну структуру, взаємодіє з середовищем” [137, т.2, с.337]. Бір Ст. зазначає, що „кібернетична система являє собою не розрізнене скупчення окремих елементів, а є міцно зв’язаною інформаційною мережею” [14, с.41]; він розділяв системи управління на прості та складні, детерміновані та імовірнісні, причому до дуже складних імовірнісних систем відносив мозок людини, економіку держави та підприємство, фірму [14, с.24-25,33]. У 20-му столітті почало розвиватись поняття інформаційних систем та технологій. Бухгалтерський облік є складною динамічною системою, однією з основних підсистем інформаційної системи підприємства (ІСП). Інформаційна система підприємства включає в себе підсистеми обліку, планування, аналізу, контролю, менеджменту, маркетингу, регулювання, прогнозування. Бухгалтерський облік серед усіх підсистем інформаційної системи підприємства посідає чільне місце – йому належить основна роль у збиранні, обробці та наданні інформації для забезпечення усіх інших функцій управління підприємством – менеджменту, маркетингу, аналізу, контролю. Системний аналіз економічного об’єкта включає три етапи – постановка задачі, виокремлення системи, яка вивчається, та її структуризація, складання моделі системи і вивчення її. Одним із важливих методів наукового пізнання є метод аналогій. При вивченні систем застосування цього методу полягає у виборі двох еквівалентних систем і вивченні простішої з них. Ту систему, що використовують для вивчення, називають моделлю [347, с.16]. Бухгалтерський облік є системою, яка відображає господарську діяльність підприємства і дозволяє вивчати цю діяльність, тобто система бухгалтерського обліку значною мірою еквівалентна системі господарської діяльності підприємства, дозволяє створити кількісну модель останньої. Таким чином, бухгалтерський облік є моделлю господарської діяльності підприємства; у свою чергу, як складна система, бухгалтерський облік також вивчається за допомогою методу моделювання.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.