У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Принципи та об’єкти бухгалтерського обліку і їх особливості в системі обліку в житлово-комунальному господарстві

Принципи та об’єкти бухгалтерського обліку і їх особливості в системі обліку в житлово-комунальному господарстві Дослідження теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку вимагає розкриття особливостей визначення його мети, принципів, предмету, об’єкту, методів та розробки пропозицій з удосконалення окремих теоретичних понять та методологічних засад обліку. З переходом України до ринкової економіки і ведення обліку за міжнародними стандартами концептуальні засади бухгалтерського обліку суттєво змінились. Концепція (від лат. conception – розуміння, система) – це основна точка зору на предмет, явище, процес, провідна ідея для їх систематичного висвітлення [16, т.13, с.94]. Концепція бухгалтерського обліку в першу чергу залежить від економіки країни. В плановій соціалістичній економіці головним завданням обліку був контроль за використанням коштів і збереженням майна. В ринковій економіці на перший план виступають такі завдання обліку, як забезпечення достатньою і достовірною інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів. Хоча житлово-комунальне господарство поки не може розглядатись як повноцінний сегмент ринку, економічні зміни в ньому дуже суттєві і визначаються такими факторами: зміна форми власності на житло та інші об’єкти; зміна порядку управління житлом, що викликало до життя виникнення ОСББ, у яких методологія обліку суттєво відрізняється від методології обліку в житлових організаціях; зміна порядку оплати житлово-комунальних послуг і надання допомоги з боку держави; приватизація частини підприємств ЖКГ, демонополізація у галузі. Концепція бухгалтерського обліку в ЖКГ визначається: зміною форми власності, особливостями тарифної політики, особливостями галузі ЖКГ, побудовою розрахунків, впливом податкового обліку, наявністю особливостей і пільг в оподаткуванні. Ринкові зміни в економіці призвели до появи нових об’єктів дослідження в галузі – управитель, ОСББ, та нових концептуальних підходів до обліку. Концептуальна основа бухгалтерського обліку викладена у міжнародних стандартах фінансової звітності, у нормативних документах зарубіжних країн. Положення про концепції фінансового обліку в США визначає мету фінансової звітності, якісні характеристики облікової інформації, елементи фінансової звітності, концепції визнання і оцінки інформації. Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів, визначена Міжнародними стандартами фінансової звітності [189, с.37-74], містить інформацію про мету фінансових звітів, основоположні припущення (принцип нарахування та безперервність), якісні характеристики фінансових звітів (зрозумілість, доречність, достовірність, зіставність), характеристику елементів фінансових звітів та порядок їх визнання. Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії включає такі складові, як мета бухгалтерського обліку, припущення, зміст інформації, яка формується в бухгалтерському обліку (про фінансовий стан, фінансові результати, зміни в фінансовому стані), та вимоги до неї, елементи цієї інформації (активи, капітал, зобов’язання, дохід, витрати), критерії їх визнання та оцінки [150, с.36-54].

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.