У нас уже 121539 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Методологічні аспекти обліку капіталу та зобов’язань

Методологічні аспекти обліку капіталу та зобов’язань Категорія капіталу є однією з найважливіших категорій економічної науки. Термін “капітал” походить від латинського capitalis – головний, основний. В економічній науці існує декілька концепцій капіталу – речова, монетаристська, соціально-економічна, концепція “людського” та “фізичного” капіталу [162, с.142]. Перші дві концепції є найбільш поширеними і, певною мірою, протилежними. Представники речової концепції (А. Сміт, Д. Рікардо, А. Маршалл, П. Самуельсон та ін.) розглядають капітал не як гроші, а як запас речей, як виготовлені блага. Представники монетаристської концепції (Й. Шумпетер, А. Кларк та ін.) вважають капіталом фонд, за рахунок коштів якого підприємець оплачує придбані засоби виробництва. Концептуальна основа складання і подання фінансових звітів визначає дві концепції капіталу – фінансову та фізичну [189, с.72]. Згідно з фінансовою концепцією капітал є синонімом чистих активів або власного капіталу підприємства. Згідно з фізичною концепцією капітал розглядають у вигляді продуктивності підприємства. У вітчизняній бухгалтерській науці капітал розглядають як власне джерело утворення господарських засобів. Це об’єкт бухгалтерського обліку, який відображають в пасиві балансу і використовують для визначення таких важливих показників діяльності підприємств, як показники фінансової стійкості. Деякі представники вітчизняної бухгалтерської науки вважають категорію капіталу настільки важливою і особливою в обліку, що через неї розглядають інші об’єкти обліку [13; 335]. У той же час немає окремого стандарту бухгалтерського обліку капіталу, крім стандарту формування звіту про власний капітал [231], і визначення капіталу в стандартах дається тільки через категорії активів та зобов’язань і тільки як кількісного показника без розкриття його економічної сутності. У ЖКГ методологія обліку капіталу в основному не відрізняється від загальноприйнятої, але є й певні особливості, пов’язані з формою власності, порядком формування та зміни капіталу.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.