У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Заробітна плата та доходи сільських жителів в реформованих сільськогосподарських підприємствах та розвиток соціальної сфери життя

Заробітна плата та доходи сільських жителів в реформованих сільськогосподарських підприємствах та розвиток соціальної сфери життя За визначенням Міжнародної організації праці трудовий дохід (дохід від трудової діяльності) - це той, який одержує сам працівник у результаті своєї економічної діяльності як при найманій праці, так і при самостійній зайнятості. Формування трудових доходів - складова економічної теорії та практики у сферах виробництва, споживання, а також важливий елемент соціальної політики[26,29,41]. У державах з ринковою економікою, крім трудових доходів, особисті доходи громадян включають підприємницькі, від власності (дивіденди, відсотки на капітал, рента), трансфертні платежі з бюджетів і коштів підприємств (пенсії, стипендії, допомоги, безкоштовні послуги тощо), нелегальні доходи, наприклад, крадіжки на всіх рівнях і різними способами. Останні набули в країні особливо небезпечних розмірів. Економічно і соціально важливою є структура особистих доходів громадян. Обчислений у масштабі економіки країни чистий продукт набирає форми національного доходу, розподіляється на споживання та нагромадження. У розвинутих економіках співвідношення між ними близько 4:1. Високий рівень споживання стає важливим фактором розвитку економіки. З національного доходу формуються первинні доходи власників факторів виробництва. Це оплата праці, рента, позичкові відсотки, підприємницький прибуток. Об'єктивно, але разом з тим невиправдано високо зросли доходи громадян від підприємницької діяльності. Оскільки вони отримують невеликою частиною населення, в державах з ринковою економікою законодавчо регулюється співвідношення оплати праці та підприємницького доходу. В Україні цього поки що немає. Нетрудовий характер мають трансфертні платежі, їх частка в доходах населення суттєво зросла, що важливо в соціальному плані, особливо у зв'язку зі зниженням життєвого рівня більшості громадян. Разом з тим значна частина соціальних трансфертів безпосередньо пов’язана з трудовою активністю, як-от пенсії за віком. Безумовно нетрудовими визнаються доходи від усіх видів власності. Однак сама власність за своїм первинним джерелом може мати трудовий характер. Такими слід визнати майнові паї працівників сільгосппідприємств - вони відповідають вкладу кожного працівника в розвиток господарства. Доходи за дивідендами від них однак незначні. Значно суттєвішою є частка доходів, одержувана власниками, що приходять у сільське господарство зі сторони.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.