У нас уже 120853 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Аналіз організаційних теорій та обґрунтування вартісно-орієнтованих факторів розвитку малого підприємства

Аналіз організаційних теорій та обґрунтування вартісно-орієнтованих факторів розвитку малого підприємства Будь-яке підприємство має нормативний характер, тобто свідомо ство-рюється, координується та функціонує на постійній основі для досягнення певних цілей. Кожне підприємство прагне до виживання (тобто самозбере-ження) та використовує для цього на всіх етапах розвитку весь наявний поте-нціал. Поряд з нормативними процесами на підприємствах суттєве значення мають неконтрольовані або слабо контрольовані процеси. Крім того, підпри-ємства є об'єктами, які важко досліджувати [112, с. 31] – багато процесів не-можливо безпосередньо оглядати. Про них можна судити за непрямими озна-ками, які допускають різні твердження. Підприємства мають різні масштаби, змінюються, їх процеси розсіяні в просторі та часі. Вони рефлексують будь-яку дію, тому експерименти з підприємствами досить важкі. Ці особливості підприємств приводять до того, що процеси їх створен-ня, удосконалення та розвитку мають у більшості випадків емпіричний хара-ктер. Успіхи підприємств, як правило, є результатом практики їхньої діяль-ності, ніж конкретної теорії. Але разом з тим слід відзначити величезну роль фрагментарних, описових положень, якими користуються практики-керівники при створенні підприємств. Це підтверджує, що адекватна теорія могла б суттєво підвищити ефективність підприємств. На жаль, існує розрив між практикою створення підприємства та теорією організацій. Теорії, які описують підприємства як засоби управління технологічними або виробни-чими процесами, є корисними лише для удосконалення обмеженої кількості функцій. Планування соціальної та культурної сфери має емпіричний характер. Цілісне удосконалення та розвиток підприємств все ще спирається лише на практичний досвід керівників. Зростання рівня складності підприємства, багатоплановість результатів прийнятих рішень різко зменшують адекватність класичних моделей органі-зацій та моделей оцінки їх ефективності. Характерною особливістю проблем розвитку підприємства є високий рівень методологічних труднощів, пов'яза-них з невизначеністю як процесів дослідження, так і бізнес-простору підпри-ємства.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.