У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Визначення інституціональних умов створення та розвитку малих підприємств

Визначення інституціональних умов створення та розвитку малих підприємств Згідно з [113] межі господарської діяльності визначаються витратами, пов'язаними з встановленням господарський зв'язків; в результаті людям ви-гідно об'єднуватись та діяти як цілісне соціальне утворення, ніж діяти в якості незалежних економічних суб'єктів. Будь-яка організація накладає певні обмеження на економічну свободу її учасників, які згодні на ці обмеження для мінімізації своїх транзакційних витрат. До транзакційних витрат відносять: - витрати пошуку ділових зв'язків (партнерів, інвесторів, клієнтів) - витрати подолання негативного впливу конкуренції - витрати помилок (наприклад, в договорах) та порушень (умов дого-вору) - витрати на посередників - витрати на настройку механізмів погодження інтересів учасників бі-знес-відносин - втрати через непотрібність частини створеної вартості У розвиток теорії Р.Коуза можна припустити, що сума транзакційних витрат, пов'язаних з будь-яким бізнесом, є ціною, яку повинен сплатити біз-несмен, щоб отримати бажану ціну за свої товари або послуги. Транзакційні витрати перешкоджають ринку замістити собою організацію, а організаційні витрати перешкоджають організації замінити собою ринок [90, с. 311-312]. Розвиток бізнесу закономірно збільшує транзакційні витрати. В праг-ненні їх мінімізувати виникає та розвивається підприємство. Зменшення маси прибутку, який здатне генерувати підприємство, відбувається при збереженні його транзакційних витрат. Коли транзакційні витрати стають занадто вели-кими у порівнянні з прибутковістю підприємства, стає питання по несумісність його організації та бізнесу, тобто виникає діалектичне протиріччя форми та змісту. Вирішення даного протиріччя може бути пов'язане лише з пе-репрофілюванням через зміну сфери бізнесу, або через трансформацію з ме-тою збереження бізнесу в новій організаційній формі, яка дасть принципово інший рівень транзакційних витрат. Таким чином, привабливість та ефективність бізнесу як способу цілес-прямованої діяльності людини, направленої на створення та реалізацію в су-спільстві споживчої вартості з певною комерційною вигодою, залежить від системи відносин підприємства, його зовнішнього оточення, галузі та ринку. Згідно з класичною теорією головною метою визначалась прибутковість бізнесу. Прибуток є об’єктивно необхідним, перш за все для розширення бізнесу, науково-технічного та соціально-економічного розвитку організації та суспільства в цілому. Відсутність прибутку означає нульовий або від’ємний комерційний ефект.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.