У нас уже 121149 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Модифікація методики ціноутворення як інструменту підвищення доходності підприємства

Модифікація методики ціноутворення як інструменту підвищення доходності підприємства Збільшення прибутковості бізнесу можливо здійснювати за рахунок росту доходу, скорочення витрат або їх комбінації [96, 188, 194]. Ріст доходу може бути результатом збільшення надходжень за рахунок встановлення більш високих цін, якщо цей рівень цін буде економічно обґрунтованим з то-чки зору створеної споживчої вартості. Ціноутворення, як відомо, є одним з найважливіших елементів госпо-дарського механізму сучасних економічних систем. Необґрунтоване викори-стання цінового механізму або відмова від управління цінами обертається завжди негативними результатами в розвитку виробництва [6]. Тому питання ціноутворення на виробництві завжди є актуальним. Крім того, деякі автори відзначають прямий вплив ціноутворення на вартість підприємства (див., на-приклад [61, с. 180-188]). Останнім часом багато уваги в ціноутворенні при-діляється підходу, що спрямовує на споживача [158], проте в багатьох працях споживча вартість навіть не згадується як фактор, що впливає на ціну товара (див., наприклад [139, с. 20-36]). В цьому напрямку ще багато невирішених питань, серед яких можна вказати на відсутність більш-менш чіткого алгори-тму встановлення ціни, в якій безпосередньо враховувалася б споживча цін-ність товару (виробу). Серед публікацій, що присвячені проблемі ціни, можна відзначити, на-приклад, роботу [163]. В ній аналізується процес ціноутворення і поведінка покупця на ринку з різним рівнем інформованості. Продавець міняє ціну продажу товару до тих пір, поки покупець або купує товар, або відмовиться. Продавець і покупець мають різну інформацію. Витрати на виробництво ві-домі і постійні з часом, але споживча вартість – випадкова величина, що ви-значається "природою" і відома тільки покупцю. Було проведено 32 експери-менти, з них 8, в яких поведінка споживача піддавалася моделюванню, у 8 експериментах товар був новий і невідомий, 8 експериментів – з вже відомим товаром, а 8 – з добре відомим товаром. Найбільш непередбачувані поведінка покупця і результати торгу були в другій серії експериментів. Приблизно про такі ж результати сповіщається в роботі

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.