У нас уже 121149 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Концептуальна основа управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу

Концептуальна основа управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу Історія управлінського обліку має певні етапи розвитку, а його поява була об’єктивною необхідністю розвитку економік індустріально розвинутих країн світу. Виникнення управлінського обліку пов’язане зі становленням правових і економічних відносин усередині підприємства. Вже у XVII ст. бухгалтерський облік починають розглядати як одну з функцій управління. Творцем управлінського обліку більшість вчених вважає Жака Саварі, який перший висловив думку про те, що облік є складовою частиною науки про управління [171]. Фундатор школи фізіократів Франсуа Кене з цього приводу писав, що облік “є однією з галузей управління, яка відрізняється винятковою складністю і надзвичайною схильністю до невпорядкованості” [171]. В останні роки дещо активізувалась робота щодо вивчення історії обліку і, зокрема, управлінського, однак ця проблема залишається недостатньо вивченою [204; 212; 109]. У більшості досліджень акцентується увага на теоретичних питаннях, тоді як практика вимагає конкретних галузевих методик з організації та методології управлінського обліку. Формування концепції управлінського обліку на вітчизняних підприємствах вимагає дослідження зарубіжного досвіду з її застосування. При цьому необхідно пізнати і осмислити категорію „управлінський облік” у всій її складності та різних аспектах (причини виникнення, історичні та національні особливості, динаміка, суть, структура і основні елементи; тенденції і перспективи розвитку, невирішені проблеми). Результатом такого дослідження повинно стати виокремлення тих методик, які можна адаптувати до облікової теорії і практики українських підприємств, не відкидаючи прогресивних доробок вітчизняної облікової школи. Еволюція концепцій управлінського обліку у світовій економічній системі характеризується зміною кількох етапів, які тісно пов’язані з еволюцією теорії управління (додаток А) Концепція (від лат. – conceptus) – це система доказів певного положення, система поглядів на те чи інше явище; ідейний задум твору [24]. Управлінський облік як наука характеризується динамізмом і постійним розвитком. Історичним аспектом її становлення займалося багато вчених-економістів (Я. В. Соколов, В. І. Ткач, М. В. Ткач, С. О. Стуков, М. Г. Чумаченко, Р. Каплан, Е. Каплан, Б. Хук, Ч. Хорнгрен, Т. Джонсон, Л. Шардоне та ін.) [171; 186; 180; 200; 196; 206;]. Аналіз цих наукових джерел свідчить, що дослідження більшості авторів зводяться до простого простеження генезису методів і прийомів, якими оперувала частина обліку, названа управлінським обліком. Наші пропозиції щодо ґрунтовного вивчення зводяться до наступного: дослідження з еволюції управлінського обліку необхідно проводити з використанням системного підходу, тобто етапи його становлення слід розглядати у взаємозв’язку з генезисом управлінської теорії, зміни структури зовнішнього і внутрішнього середовища, технології обробки інформації. Саме ці процеси ставили перед обліком на різних його стадіях нові вимоги і завдання, сприяючи тим самим появі нових облікових організаційних структур. Проведене дослідження дозволить не лише виявити основні тенденції в розвитку управлінського обліку в минулому, але і прогнозувати появу його модифікації в майбутньому.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.