У нас уже 121157 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Економічна сутність витрат в готелях

Економічна сутність витрат в готелях Невід’ємною складовою системи управлінського обліку є облік витрат підприємства. Витрати – це загальноекономічна категорія, що характеризує використання різних речовин і сил природи в процесі господарювання. Під економічними витратами розуміють “затрати втрачених можливостей”, тобто суму коштів, яку можна отримати при найбільш вигідному із усіх можливих альтернативних варіантів використання ресурсів [80, c. 15]. Поняття економічних витрат обумовлене обмеженістю ресурсів порівняно з кількістю варіантів їх використання. З бухгалтерської точки зору, витрати – це лише конкретні витрати ресурсів. Питанням обліку витрат і формування собівартості присвятили наукові праці М. А. Блатов, О. С. Бородкін, В. А. Бунимович, Б. І. Валуєв, К. М.Гарифуллін, З.В. Гуцайлюк, А. А. Додонов, В. І. Єфіменко, М. Х. Жебрак, В. Б. Івашкевич, В. Ф. Палій, М. С. Пушкар, Я. В. Соколов, В. В. Сопко, С. А. Стуков, М. Г. Чумаченко та інші [16; 31; 42; 56; 118; 123; 148; 172; 174; 181; 200]. Крім цього визначення терміну „витрати” подано і в нормативній базі ведення обліку в Україні, зокрема, у П(С)БО. Відповідності до п. 3 П(С)БО 1 „Загальні вимоги до звітності” під витратами розуміють зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) [122]. Відповідно до П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” всі витрати підприємств готельної індустрії поділяють на витрати на звичайну діяльність і через надзвичайні події [124]. Витрати на звичайну діяльність, у свою чергу, поділяються на витрати на операційну, фінансову та інвестиційну діяльність. Витрати операційної діяльності включають витрати основної діяльності й іншої операційної діяльності. До витрат на основну діяльність відносять витрати на надання послуг з тимчасового проживання клієнтів. У витратах на операційну діяльність готелю можна виділити: • прямі витрати, безпосередньо пов’язані з наданням готельних послуг (прямі матеріальні витрати, пряма заробітна плата працівників, амортизація обладнання та ін.); • загальновиробничі накладні витрати, що підлягають включенню у виробничу собівартість готельних послуг; • витрати, які не включаються у виробничу собівартість, а відносяться до витрат періоду (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати).

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.