У нас уже 120853 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Класифікація витрат у готелях

Класифікація витрат у готелях Абстрагуючись від інших чинників впливу, можна стверджувати, що прибуток має місце лише у тому випадку, коли сума від продажу продукції, товарів чи послуг перевищує витрати на їх виробництво або придбання. Отже, успішний економічний розвиток господарюючого суб’єкта залежить від ефективного використання і перерозподілу виробничих та фінансових ресурсів на різних стадіях господарської діяльності підприємства, яка безпосередньо здійснюється управлінським апаратом. Управлінський облік, як поглиблення і деталізація даних фінансового обліку, розкриває ефективність процесу придбання ресурсів, їх переробки, технологічних та організаційних рішень, мотивації і контролю. У змісті управлінського обліку витрати відіграють провідну роль, оскільки на них зосереджена увага менеджменту. Ми підтримуємо позицію тих вчених, які вважають, що одним з визначальних елементів раціональної організації обліку витрат є економічно обґрунтована їх класифікація, а це залежить від правильного вибору класифікаційних ознак. Особливо важливого значення набуває економічно виважена з управлінської точки зору класифікація витрат у процесі калькулювання собівартості продукції. Це пояснюється тим, що собівартість є складним інтегрованим показником, який поєднує різноманітні витрати. Саме показники структури собівартості, які характеризують склад та співвідношення окремих видів витрат, дозволяють обумовити рівень собівартості та темпи її зниження (додаток З) Групування витрат за статтями калькуляції дає можливість бачити витрати за їх місцем і призначенням, знати, яким коштом обходяться підприємству виробництво й реалізація окремих видів продукції (робіт, послуг). До того ж, перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюються підприємством самостійно. За способом перенесення на вартість послуг витрати поділяються на прямі й непрямі. Прямими є витрати, які можна віднести безпосередньо до певного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом на підставі даних первинних документів. До таких витрат можна віднести витрати матеріалів, основну заробітну плату робітників на виробництві та ін. Непрямими є витрати, які неможливо віднести економічно доцільним шляхом безпосередньо до певного об’єкта витрат. Ними є загальновиробничі витрати. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат їх поділяють на змінні й постійні. До змінних витрат відносять витрати, абсолютна величина яких зростає зі збільшенням обсягу випуску продукції й зменшується з його зниженням. Так, наприклад, чим більшим є обсяг виробництва, тим більше витрачається сировини, заробітної плати, палива, і, навпаки: чим меншим є обсяг виробництва, тим меншими їх витрати.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.