У нас уже 120692 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Бюджетування витрат, доходів та результатів діяльності готелів

Бюджетування витрат, доходів та результатів діяльності готелів Реалізація управлінських рішень на основі інформації здійснюється за допомогою процесів планування, контролю і управління. Планування, контроль і прийняття управлінських рішень є основними функціями управлінського обліку. Облік витрат займає центральне місце в системі управлінського обліку. Однак, метою управлінського обліку є не стільки визначення фактичних (минулих) витрат, скільки стратегічне планування діяльності підприємства і його підрозділів на перспективу. Тому планування, як процес складання кошторисів, бюджетів і контроль за витратами є невід’ємною частиною управлінського обліку. Стратегічне планування – це процес визначення дій, необхідних для досягнення стратегічної мети. Результатом стартегічного планування є довгостроковий план підприємства, розрахований на 10 – 15 років. Деталіязація довгострокових планів здійснюється через бюджетування, яке визначає короткострокові завдання й межах загальної стратегії. Продуктом бюджетування є бюджет. Отже, бюджетування – це процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів. Систему бюджетування в своїх роботах висвітлювало багато вчених, зокрема С. Ф. Голов, С. А. Сенька, В. М. Самочкін, С. В. Данилочкіна та ін. [39; с.246-247, с.279; 159]. Вони пропонують складати бюджет залежно від виділених сфер відповідальності та ступеня потреби в достовірній і повній інформації при прийнятті управлінських рішень (додаток Н.2) Бюджетування являє собою систему, яка є складовою частиною управлінського обліку і пов’язана з підготовкою (розробкою) програм діяльності підприємства на перспективу, що передбачає складання довгострокових планів і короткострокових бюджетів. Метою бюджетування є:  здійснення періодичного планування;  забезпечення координації, кооперації та комунікації;  змусити менеджерів кількісно обгрунтовувати їхні плани;  забезпечнння усвідомленості витрат на діяльність підприємства;  створення основи для оцінки і контролю виконання;  мотивація працівників шляхом орієнтації на досягнення мети організації;  виконання вимог законів і контрактів. У процесі бюджетування виділяють управлінський та обліковий аспекти.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.