У нас уже 121157 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Стратегія розвитку систем управління телекомунікаційними підприємствами

Стратегія розвитку систем управління телекомунікаційними підприємствами Бурхливий розвиток високих технологій останніми роками перетворив телекомунікації на бюджетоутворюючу галузь з могутніми фінансовими по-токами. В результаті вона все частіше потрапляє в сферу уваги провідних вітчизняних та іноземних (насамперед, із Росії, Норвегії, Швеції та Турції) фінансово-промислових угрупувань, які в свою чергу, готові до інвестицій у її подальший розвиток. Це, безперечно, сприяє побудові ринкових відносин у даній сфері та посиленню конкуренції. Приплив великого капіталу до галузі стимулює також впровадження підприємствами новітніх технологій у сфері управління, які сприятимуть формуванню ефективних стратегій довгостро-кового розвитку. Питання, пов’язані із стратегіями розвитку підприємств телекомуніка-ційної галузі та розвитку цього ринку, привертають увагу широкого кола на-уковців, які досліджують різноманітні аспекти цих процесів. Не можна не по-годитися із думкою І.В. Свечкаря, який доводить необхідність використання європейських моделей регулювання природних монополій у телекомуніка-ційній сфері, що сприятиме формуванню ефективної державної стратегії [108]. Інші автори, такі як Г.В. Чапкіна, В.А. Карпов, сходяться на думці про необхідність якнайшвидшого економічного реформування галузі з метою її адаптації до світових стандартів і умов жорсткої зовнішньої конкуренції [151, 56]. Враховуючи наведені ними фактори, необхідно зауважити, що ефективний розвиток галузі пов’язано не тільки з регуляторними впливами держави, але й з необхідністю впровадження в практику діяльності підприємств ефективних стратегій розвитку, що можуть бути розроблені і реалізовані певними системами управління. Аналіз даних розвитку телекомунікаційного сектору економіки у про-відних країнах світу дозволяє визначити основні економічні орієнтири для стратегічного розвитку національних підприємств, напрями можливої транс-формації систем управління, проблеми, з якими, можуть зіткнутися українські підприємства, а, відповідно, і заходи, що зможуть забезпечити більший рівень стійкості та ефективності.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.