У нас уже 121157 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Системно-методичні особливості та підходи до моделювання поведінки підприємств в сфері споживання у світовій практиці маркетингу

Системно-методичні особливості та підходи до моделювання поведінки підприємств в сфері споживання у світовій практиці маркетингу Побудова моделей підприємства в маркетингу – надзвичайно складний процес, що зумовлюється значною структурною та динамічною нестабільністю розвитку, кількістю параметрів, які визначають стан підприємства та його діяльність. В науці вивчення, моделювання і прогнозування поведінки споживачів та інших суб’єктів економічної діяльності, на індивідуальному чи організаційно більш складних рівнях, є можливим і передбачає наявність продуктивної гіпотези, яка дозволяє результативно скеровувати практику, з відповідною предметною специфікою. Завдяки науковим узагальненням методичні моделі на певному рівні абстракції, що створює передумови для формування аналогій конкретиці специфічних ситуацій розвитку економічних систем, у спрощеній формі відображаються складові елементи, взаємозв’язки, причини та наслідки подій різних типів й змісту, відносно усталені підсистеми та цілісні системи. Тобто логічні елементи, необхідні для чіткої ідентифікації проблемного поля діяльності та варіантів і альтернатив цілеспрямованого прогресу. Узагальнення передового досвіду, усвідомлення реальності в межах теоретичних будов, дозволяє задати сенс розвитку систем, що певним чином адаптовані взаємно та відносно зовнішніх об’єктів і явищ, але й закласти методичну основу організації взаємодії, спеціалізованої участі кожного елементу в цілісному дійстві, в тому числі передбачити адаптації зворотнього зв’язку. У вивченні та моделюванні поведінки споживачів, плануванні модифікації її параметрів найбільш впливовими є підходи (точки зору) методології економіки, психології, соціології, культурології, соціальної психології. Навіть на перший погляд кількість вагомих наукових здобутків в межах різних предметних сфер вражає. Вражає і пояснює відсутність єдиної, «класичної», поведінкової моделі виробничо-комерційних організацій в сучасній економічній науці, в тому числі в маркетингу. Поняття "модель" походить з латинської, де має значення міри або зразка. В контексті вивчення особливостей поведінки споживачів моделювання може передбачати і реалізуватися в певній, більш менш реалістичній будові свідомості (образі, символі, типі), яка відбиває найбільш поширені чи концентровано представлені риси підсистеми або цілісного явища, процесу, об’єкту; теорію на базі продуктивних гіпотез, формалізованих через певну сукупність, зрозумілих і доступних для використання фахівцями прийнятих методичних заходів, понять; систему еталонів, вимірювань і оцінювання зв’язків певного типу, алгоритмів та параметрів їх зміни, також як і розбіжностей між результатами моделювання і дійсністю. Таким чином, модель, з одного боку, може вважатися такою за визначеного рівня відповідності реальності, що створює необхідні передумови для її результативного використання в якості опосередковуючого елементу певної цілеспрямованої логіки. З іншого боку, модель, як відносно самостійне утворення, не має містити внутрішніх протиріч щодо взаємозв’язку та алгоритмів систематизації інформації, процедур її актуалізації та перевірки адекватності цілям суб’єкту та особливостям об’єкту моделювання. Певне домінування суб’єкту моделювання пояснюється прикладною специфікою процесу. Модель має сенс лише для виконання чітко визначених функцій в діяльності людини. Різноманіття моделей та специфічних особливостей їх застосування, два вектори опрацювання проблематики моделювання в науці, розглянуті вище, природно сприяють активному пошуку методологічних універсалій, систематизації знання.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.