У нас уже 120853 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Напрями гармонізації та стандартизації статистики державних фінансів і державного боргу

Напрями гармонізації та стандартизації статистики державних фінансів і державного боргу Проблема гармонізації системи статистики державних фінансів тісно пов’язана з глобалізаціними процесами та умовами ринкової економіки, що визначають сутність національних та міжнародних статистичних стандартів. Швидкий розвиток міжнародних економічних відносин зумовлює значний інтерес до статистичних даних різних країн та ставить нові вимоги до їх порівняльності. Велика частина цих завдань вирішується міжнародними організаціями, такими як: ООН, ЄВРОСТАТ, Міжнародний валютний фонд тощо. Їхня діяльність у теперішній час спрямована на вирішення нових обліковостатистичних проблем міжнародного рівня. Система державної статистики Україні має відповідати вимогам міжнародних організацій, що і визначає сучасні напрями її реформування. Принципи побудови системи статистики державних фінансів, методологічні основи та практичні прийоми статистичного вивчення державного боргу викладені в офіційних виданнях МВФ та ЄС [90; 95; 167; 172; 173; 192]. Слід виділити внесок Д. Ефорда у вивчення проблеми використання методу нарахування в обліку сектору державного управління [164]. Результати його досліджень та практичні пропозиції були покладено в основу розробки нового видання «Керівництва зі статистики державних фінансів 2001». Їх було покладено в основу дискусії щодо переходу від касового методу до обліку на основі методу нарахування. Пропозиції щодо напрямів реформування статистики державних фінансів України були зроблені І. Книшенко [50], зокрема, нею наголошено на необхідності переведення обліку операцій сектору державного управління до методу нарахування, що і передбачено міжнародними стандартами. Основна ж увага решти вітчизняних дослідників приділялася проблемам визначення впливу державного боргу на економіку, вивченню монетарної та фіскальної політики, статистичної оцінки платоспроможності, а також вдосконаленню методів статистичного аналізу та оцінки соціально-економічних явищ тощо [6; 24; 78]. Перед державною статистикою України постала проблема приведення її у відповідність до останніх змін у міжнародних стандартах статистики державних фінансів та статистики державного боргу зокрема. Тому гармонізація системи статистики державних фінансів України є наразі досить актуальним завданням, що вимагає певної відповідності та узгодженості, дотримання загальноприйнятих принципів статистики, складання звітності групою країн чи їх об’єднанням, наприклад країнами ЄС, СНД.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.