У нас уже 120853 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Методологічні засади та організація системи статистичного моніторингу державного боргу

Методологічні засади та організація системи статистичного моніторингу державного боргу Сучасний стан розвитку фінансів державного сектору економіки вимагає якісного інформаційного забезпечення для прийняття управлінських рішень на макрорівні. Одним із елементів управління державними фінансами може бути створення систем моніторингу, що забезпечить управління повною, об’єктивною й актуальною інформацією для формування компетентного, всебічно зваженого підходу до підготовки та прийняття рішень. Використання систем моніторингу державного боргу забезпечить підвищення ґрунтовності та якості статистичного аналізу державного боргу, а отже, і виваженість управлінських рішень щодо державних запозичень. Поняття «моніторинг» як процес цілеспрямованого спостереження за певними об’єктами чи середовищем у просторі та в часі з’явився у ХХ столітті, хоча його принципи і методи, як стверджують деякі автори [58], використовувалися з тих пір, як у практику ввійшов термін «управління». Цей факт можна пояснити тим, що функції моніторингу були інтегровані у процес управління та включені у поняття «інформаційна система», тому їх не можна розглядати як тотожні. Моніторинг (від латинського monitor – нагадуючий, наглядаючий) – це безупинне спостереження за економічними (чи будь-якими іншими) об’єктами, аналіз та контроль їх діяльності, що є водночас елементом управління ними. Тобто у широкому розумінні моніторинг виступає функцією управління. При чому слід звернути увагу на розширення функцій та завдань систем моніторингу, коли на нього покладаються інформаційно-аналітичні функції, обробка інформації, наукове супроводження, спрямовані на формування інформаційної бази для вдосконалення механізму управління економікою країни. Вітчизняними науковцями, серед яких можна виділити М. Пугачову, О. Олексійчук, Є Павлюк та ін., зроблено значний внесок у вивчення цього статистичного методу. Зокрема, дослідниками були вивчені концептуальні основи статистичного моніторингу загалом та особливості статистичного моніторингу виконання державного бюджету та моніторингу валютного курсу зокрема.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.