У нас уже 121149 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Методи та інструментарій дослідження стратегічного планування в системі управління національним господарством

Методи та інструментарій дослідження стратегічного планування в системі управління національним господарством Застосування методів наукового дослідження передбачає використання дослідником сукупності способів та прийомів для здійснення його пізнавальної та новаторської діяльності. У своїй основі метод є інструментом для вирішення головного завдання науки – пізнання об’єктивних законів дійсності з метою використання їх у практичній діяльності людей; він визначає потребу і місце застосування наукових при-йомів, способів дослідження та експериментальної перевірки його результатів 6, с. 58. Ознайомлення із науковою літературою показало, що на сьогодні опрацьовано методи розробки теоретичних засад стратегічного планування у сфері державного управління забезпечення національної безпеки держави (В.Богданович, А.Семенченко 7), висвітлено методи дослідження суті «стратегічного» й визначення простору стратегічних рішень у муніципальному менеджменті (Ю.Шаров 188). Однак пробле-ми недостатньої теоретичної розробленості, невідпрацьованості організаційного, методичного, інституційного забезпечення стратегічного планування у системі управління національним господарством на макро-, мезо- та мікрорівнях досі залишаються відкритими. Зосередження на розв’язанні означених проблем дозволяє виробити методичний інструментарій, на основі якого будемо проводити узагальнення теоретичних і розробку методичних положень, наукових та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму стратегічного планування в умовах трансформації економіки України. Формування методичного інструментарію дослідження у рамках обраної проблематики опирається на філософську, загальнонаукову, конкретно-наукову, дисциплінарну й міждисциплінарну методологію.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.