У нас уже 120853 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Характеристика ієрархічної структури та організації стратегічного планування в Україні

Характеристика ієрархічної структури та організації стратегічного планування в Україні Системна характеристика організаційних аспектів реалізації стратегічного планування потребує використання певної логічної схеми дослідження, а саме: визначення ієрархічної структури системи стратегічного планування, обґрунтування змісту й принципів побудови організаційних структур; висвітлення функцій, взаємо-відносин і взаємозв’язків між суб’єктами різних ієрархічних рівнів; інтерпретація сутності та оцінювання організації процесів стратегічного планування в Україні. У вітчизняній науковій літературі відсутні визначення ієрархічної структури та ієрархії суб’єктів системи стратегічного планування в Україні, однак розуміння сутно-сті цих понять є необхідною передумовою здійснення логічної та системної оцінки організації даного виду планування та подальшого визначення напрямів удосконален-ня його механізму. При виведенні означених термінів, на наш погляд, доцільним є вра-хування особливостей адміністративно-територіального устрою України та визначення рівнів вітчизняної системи стратегічного планування, під якими у дисертації розуміти-мемо: макрорівень – загальнодержавний рівень, на якому національне господарство ви-ступає як єдине ціле; мезорівень – проміжний між макро- та мікрорівнями (в тому чис-лі: макроструктурний – рівень функціонування великих складових частин системи національного господарства (галузей, міжгалузевих формувань, територіально-вироб-ничих комплексів, секторів національної економіки), а також окремих макроекономіч-них процесів (НТП, інформатизації, інвестиційного, інноваційного, сталого розвитку, оподаткування); регіональний – охоплює: Автономну Республіку Крим, 24 області, міста Київ та Севастополь; рівень адміністративного району, що є складовою регіонального, утворений суспільно-територіальними системами 490 адміністративних районів; рівень базових адміністративно-територіальних одиниць (у світовій практиці розглядається як муніципальний або локальний рівень), який включає 28540 сільських населених пунктів, 886 селищ міського типу та 458 міст); мікрорівень – рівень окремих економічних суб’єктів (яких згідно Єдиного державного реєстру підприємств та органі-зацій України налічується 1210233 одиниці), а також окремо взяті процеси чи проб-леми, вирішення яких потребує розробки та реалізації стратегічних планів

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.