У нас уже 121149 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Види стратегій у сучасному бізнесі та їх класифікація

Види стратегій у сучасному бізнесі та їх класифікація Перехідна економіка генерує значну кількість проблем для банків, які пов’язані насамперед з недосконалістю законодавчої бази в частині регулювання банківської діяльності та з фінансовою нестабільністю економіки. Для збереження своєї конкурентної позиції на банківському ринку в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, вітчизняні банківські установи повинні постійно впроваджувати інноваційні методи конкурентної боротьби, основна мета яких – забезпечення розвитку стратегічної конкурентоспроможності. За таких умов головним чинником ефективного та успішного розвитку банку стає стратегічна спрямованість управлінських рішень. Підкреслюючи важливість стратегічної орієнтації процесу управління сучасною організацією, учені дедалі більше переконуються в тому, що технічні знання і навички з кожним днем стають все менш суттєвими порівняно з такими якостями, як здат¬ність оперативно приймати виважені стратегічні й тактичні рішення [228, с. 9]. Вироблення стратегічних рішень насамперед передбачає комплексний підхід до реалізації стратегії фінансових, маркетингових, організаційних, кадрових змін. При цьому необхідною умовою ефективності обраних стратегій є встановлення відповідності та взаємоузгодженості між моделлю майбутнього стану діяльності банку, його потенціалом та чинниками успіху. Зростаюча невизначеність середовища, посилення конкуренції зумовлюють підвищення ризиковості діяльності банків. Для обрання виважених управлінських рішень, нівелювання негатив¬ного впливу факторів зовнішнього середовища, зниження рівня ризику використовується інструментарій стратегічного менеджменту: стратегічний аналіз, вибір стратегічних альтернатив, уп¬равління ризиками. Обґрунтований вибір стратегічних рішень дає змогу банкам забезпечити конкурентні переваги в довгостроковій перспективі, дослідити можливості внутрішнього та зовнішнього середовища, перевести стратегічні можливості до стратегічного потенціалу успіху банку. Досліджуючи сутність стратегічного менеджменту та аналізу, варто звернути увагу на те, що ці категорії утворено від слова «стратегія», що в перекладі з грецької означає «мистецтво генерала». Оскільки саме «стратегія» є ключовою категорією сучасного менеджменту, яка визначає принципи, методи та цілі функціонування сучасної організації, видається необхідним зупини¬тися на її економічній сутності та дослідити еволюцію її тлумачень

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.