У нас уже 121149 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Економічна сутність, місце і роль стратегічного аналізу в системі управління

Економічна сутність, місце і роль стратегічного аналізу в системі управління Характерною особливістю еволюційного розвитку економічної науки на сучасному етапі є активне застосування терміна «стратегічний» у різних прикладних його аспектах: стратегічний аналіз, стратегічний менеджмент, стратегічний маркетинг, стратегічний облік, стратегічне планування. Це не випадковість чи данина моді, а цілком закономірна тенденція, зумовлена вимогою часу. Спільною рисою цих понять є те, що всі вони передбачають перспективну спрямованість та мають імовірнісну природу отриманих результатів. У поєднанні з аналізом термін «стратегічний» виник відносно недавно, що накладає певний відбиток на розуміння суті цього напряму досліджень, обумовлює різні підходи до визначення завдань, цілей та інструментів його проведення. Значення аналізу як найважливішої функції управління було і залишається вкрай важливим. Традиційний економічний аналіз, який сформувався ще за радянських часів, має ретроспективний характер. Він здійснюється після проведення операцій з метою оцінювання досягнутих результатів, намічених раніше завдань і стану економічного суб’єкта на час проведення аналізу, виявлення причин і наслідків відхилень від передбаченої мети, вимірювання кількісного впливу окремих факторів на результативні показники. Вхідною інформацією для такого аналізу є дані про діяльність економічних суб’єктів за минулий період, що відображені в бухгалтерському обліку, звітності та інших джерелах інформації. Проте ретроспективна спрямованість існуючого аналізу, недостат¬ня його оперативність зазвичай не дають змоги вчасно коригувати управлінські рішення, враховувати помилки минулого, ефективно впливати на операційні процеси. Сучасні умови функціонування суб’єктів господарювання вимагають більшої інформативності аналізу, ніж проста констатація фактів. Використання ретроспективного аналізу доцільне лише на певному етапі аналітичного дослідження діяльності підприємства: його результати повинні слугувати платформою для розроб¬лення стратегічних цілей та обґрунту¬вання завдань. Традиційний економічний аналіз передбачає, що окремі сторони діяльності аналізуються відокремлено від інших. Так, у банківських установах окремо аналізуються кредитні операції, депозитні операції, операції з цінними паперами, витрати, доходи, прибуток, фінансовий стан банку. Подібний підхід базується на тому, що в планових завданнях уже передбачені відповідні кількісні взаємозв’язки між окремими сторонами діяльності. Проте сама процедура взаємоув’язки окремих показників методично не прописана. Саме для дослідження стратегічних взаємозв’язків між окремими сторонами діяльності та прогнозування майбутніх подій призначений стратегічний аналіз, який дає змогу спрогнозувати наслідки тих чи інших управлінських рішень. В умовах трансформаційної економіки стратегічне планування та аналіз розглядаються як важливий фактор економічного зростання будь-якого суб’єкта господарювання. Фактично в процесі стратегічного аналізу вирішується проблема, як працювати сьогодні з метою досягнення цільового результату в майбутньому. Незважаючи на важливість стратегічного аналізу, його теоретико-методологічні засади практично не розроблені. Особливо це стосується стратегічного аналізу в банківській сфері. Посилен¬ня інтересу банківського топ-менеджменту та власників банківського капіталу до стратегічного аналізу пояснюється підвищенням передбачуваності зовнішнього середовища банку, необхідністю витримувати конкуренцію європейських та світових кредитних інституцій. Актуальність розроблення методологічного забезпечення стратегічного аналізу для вітчизняної практики визначають і зарубіжні вчені [44, с. 108]. Систематизація літературних джерел, присвячених проблемам стратегічного аналізу, дає змогу виділити два методичні підходи до висвітлення його концептуальних засад: • стратегічний аналіз розглядається як невід’ємна функція, складова стратегічного управління; • стратегічний аналіз розглядається як самостійний напрям дослідження або окремий вид економічного аналізу.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.