У нас уже 121149 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Методичні прийоми підготовки та аналітичного обґрунтування стратегічних рішень

Методичні прийоми підготовки та аналітичного обґрунтування стратегічних рішень Орієнтація вітчизняних підприємств на стратегічний вектор розвитку вимагає від системи управління нових методичних підходів та аналітичних інструментів. Передусім це стосується удосконалення інструментарію аналітичних досліджень. В економічній літературі інструментарій тa метод дослідження іноді неправомірно ототожнюють. Метод стратегічного аналізу є більш широким поняттям, під яким розуміють шляхи і способи пізнання дійсності, які об’єднують науково-обґрунтовану систему теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження. Саме останні – способи та прийоми дослідження – і являють собою інструментарій аналізу. Метод стратегічного аналізу, як і будь-якої іншої науки, визначається змістом та особливостями предмета дослідження, які, у свою чергу, зумовлюються тими конкретними цілями, вимогами і завданнями, що постають у процесі дослідження. Якщо предмет відповідає на запитання, що ми вивчаємо, то метод – як ми вивчаємо, тобто якими способами здійснюється процес дослідження [71, c.52]. За визначенням В. В. Сопка, «метод (від грецького methodos – шлях пізнання, дослідження) – це спосіб організації практичного і теоретичного освоєння дійсності, зумовлений закономірностями відповідного об’єкта» [251, c. 41]. Основним елементом методу стратегічного аналізу є його науковий інструментарій (апарат), тобто сукупність загальнонаукових та специфічних способів і прийомів дослідження як минулих, так і сучасних або майбутніх подій та явищ. Відокремити прийоми та способи, притаманні лише конкретній економічній науці, практично неможливо – науковий інструментарій різних наук є надто взаємопов‘язаний. Ураховуючи перспективне спрямування аналітичних досліджень, їх комплексність та системність, слід визнати, що сучасний інструментарій стратегічного аналізу значно збагатився та розширився. Це пов’язане, в першу чергу, зі зміною функціонального навантаження на економічний аналіз. Узагальнення методичних підходів та методів стратегічного дослідження пропонується здійснювати через з’ясування основних функцій стратегічного аналізу, які і визначають основні напрями досліджень та покладені в основу побудови їх класифікації.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.