У нас уже 121149 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Прогнозування в стратегічному аналізі: сутність, види прогнозів та їх класифікація

Прогнозування в стратегічному аналізі: сутність, види прогнозів та їх класифікація У системі управління соціально-економічними процесами суспільства, оцінюванні результативності діяльності, визначенні динамічних тенденцій економічного розвитку, у забезпеченні нормального функціонування комерційних банків особливе місце посідає прогнозування. Роль прогнозування зростає в умовах ринкової економіки. Це зумовлено двома важливими обставинами. По-перше, ринкова економіка, ринкове господарювання характеризується постійними коливаннями кон‘юнктури, що безпосередньо позначається на доходах кожного продавця і споживача товарів або послуг. Щоб уникнути значних, а іноді й непоправних помилок, треба оцінити можливі альтернативи агентів та конкурентів на внутрішньому і зовнішньому ринках. Саме тому стратегічне прогнозування – необхідний елемент формування ринкової стратегії на будь-якому рівні господарювання – від індивідуального виробництва, комерційних організацій та їх асоціацій до суспільства загалом. По-друге, у системі ринкового господарювання стратегічне прогнозування є основою для обґрунтування проектів довгострокових програм і планів. Це зумовлено тим, що численні процеси, які охоплюються відповідними програмами та планами, є важливими елементами відтворення і мають надзвичайно високий ступінь невизначеності. Тому можна лише прогнозувати їх динаміку та вплив на соціально-економічний розвиток. Дослідженням методики прогнозування значень економічних явищ присвячено багато праць таких вітчизняних та іноземних учених, як С.А.Айвазян [3], В. В. Вітлінський [46], Л. П. Владимирова [50], Т. А. Дуброва [69], А. М. Єріна [70], Б. А. Ерзикян [74], В. А. Колемаєв [106], С. І. Наконечний [147], А. И. Орлов [157], Ф. Б. Рогальський [239], Т. П. Романюк [147], Т.А.Терещенко [147], Р. А. Фатхутдінов [293], Е. М. Четиркін [309]. Вони запропонували різноманітні методичні та організаційні підходи до формування економічних прогнозів на основі статистичних методів та моделей. Специфіка використання того чи іншого методу прогнозування залежить від цілей дослідження та економічних умов, у яких функціонує той чи інший економічний суб’єкт. З’ясування особливостей використання прогнозів ґрунтується на розумінні економічної сутності окремих категорій та понять. Прогнозування є невід’ємною складовою стратегічного планування та аналізу як розвитку національної економіки в цілому, так і її окремих ланок і структурних елементів. Суть стратегічного прогнозування в банках полягає в розробленні довгострокових та середньострокових прогнозів щодо економіки банку в цілому та його структурних підрозділів. Фактично стратегічний аналіз не виник з нуля і не є абсолютно новим явищем в економічній науці. Його прообразом (попередником) саме і було економічне прогнозування. Вивчення основних видів прогнозу дає змогу простежувати історію виникнення стратегічного аналізу.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.