У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Удосконалення методології та методики аналізу конкурентоспроможності банку

Удосконалення методології та методики аналізу конкурентоспроможності банку Оцінювання конкурентоспроможності банку є складним багатофакторним завданням, яке зводиться до визначення найбільш значимих кількісних показників конкурентоспроможності та їх інтегрування. У цьому аспекті показники конкурентоспроможності можна розглядати як сукупність системних критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності як продукту, так і банківської установи в цілому, що базуються на цільових параметрах. Проблема вимірювання рівня конкурентоспроможності банку включає кілька аспектів: • вибір системи показників, які найточніше відбивають сутність конкурентоспроможності банку; • вибір бази порівняння для оцінювання рівня конкурентоспроможності; • опрацювання системи зведення обраних показників в узагальнюючу оцінку за допомогою матричного аналізу або розрахунку інтегрального показника. Для вирішення цих проблем передусім слід виділити дві групи показників, які характеризують конкурентоспроможність організації. Пол Нівен пропонує аналітичні показники поділити на дві групи: індикатори запізненої дії та випереджувальні індикатори [150, с. 116]. Для дослідження конкурентоспроможності банків індикатори запізненої дії можуть бути використані для узагальнюючої підсумкової оцінки та харак¬теристики досягнутих результатів банків у конкурентній боротьбі та здатності ефективно працювати в умовах конкуренції. Як зазначалося раніше, ці показники характеризують наслідки стратегічних рішень. Фактична оцінка конкурентоспроможності зводиться до вибору одного чи кількох узагальнюючих показників, які характеризують результат функціонування банку в конкурент¬ному середовищі. Основні з них будуть розглянуті нижче. Випереджувальні індикатори є первинними відносно першої групи показників і характеризують не результати, а певні чинники (причини), які впливають на кінцевий результат стратегічних рішень. Такі індикатори включають одиничні показники і відображають етапи досягнення відповідних конкурентних позицій банку. Іншими словами, випереджувальні індикатори характеризують тактичні дії щодо досягнення конкурентних переваг на бан-ківському ринку. Після відповідного узагальнення на основі таких показників можна дати оцінку конкурентної позиції банку на відповідному сегменті банківського ринку. Найскладнішим питанням є добір показників, які б усебічно характеризували той чи інший аспект конкурентоспроможності.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.