У нас уже 121149 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Моделювання фінансових результатів, доходів і витрат у системі стратегічного аналізу банку

Моделювання фінансових результатів, доходів і витрат у системі стратегічного аналізу банку Проблема моделювання інформаційних потоків, які дають змогу формувати інтегральні характеристики ефективності діяльності суб’єкта господарювання, є однією з найбільш затребуваних напрямів наукових та практичних розробок. Стратегічні підходи до управління банками вимагають не просто концентрованої інформації про фактичний стан суб’єкта в реальному режимі часу, а й із випередженням на перспективу. Таким чином, моделювання процедур формування фінансових результатів мають відбивати як фактичну їх організацію, так і раціональну логіку досягнення стратегічних цілей. Сучасний розвиток високих технологій у сфері управлінської діяльності актуалізує розроблення нового інструментарію, який характеризується більш глибоким опрацюванням деталей та розширенням можливостей перетворення об’єкта управління. Одним із найважливіших сучасних інструментів стратегічного аналізу є моделювання управлінських процесів та явищ на основі кореляційно-регресійного аналізу. Першочерговим етапом стратегічного аналізу прибутку є дослідження доходів і витрат як основних чинників впливу на його обсяг. Традиційні напрями аналізу доходів і витрат банку включають такі: • аналіз динаміки та структури валових доходів і витрат банку та визначення причин їх зміни; • факторний аналіз зміни окремих складових банківських доходів і витрат; • оцінювання відносних показників дохідності і витратності та порівняльний аналіз їх рівня з відповідними показниками інших банків задля визначення сильних та слабких сторін діяльності; • аналіз співвідношення доходів і витрат та оцінювання виконання планових кошторисів [162, с. 127—128]. Важливими етапами аналізу фінансових результатів діяльності банку є структурно-динамічний і факторний аналіз, у межах якого визначаються основні види доходів і витрат банку, що здійснюють найбільший вплив на чистий прибуток, дається оцінка стабільності джерел доходів та ступеня залежності від коливань ринкової кон’юнктури, оцінюється ритмічність зміни прибутку, а також фактори, що на нього впливають. Структурний аналіз доходів і витрат банку методично не викликає суперечок, і більшість авторів при проведенні структурного аналізу одностайні в оцінках відповідних тенденцій. Зазвичай збільшення частки процентних доходів у загальній структурі валових доходів вважається позитивним явищем, а основною ознакою стабільної роботи банку – ритмічність темпів зростання процентних доходів банку [30, с. 303; 162, с. 129]. Водночас останнім часом банкіри надають перевагу непроцентним доходам як основному джерелу неризикових доходів банку [323, с. 148]. Тому зростання частки комісійних доходів у разі збільшення кількості клієнтів, що обслуговуються в банку, є, безумовно, позитивною тенденцією. І навпаки, зростання частки комісійних доходів унаслідок зростання тарифів на банківське обслуговування в перспективі може призвести до відпливу клієнтів, що негативно відіб’ється на загальних доходах банку. Тому для коректності висновків структурний аналіз має бути доповнений факторним аналізом окремих видів доходів банку.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.