У нас уже 121539 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Процеси глобалізації та основні тенденції розвитку світових продовольчих ринків

Процеси глобалізації та основні тенденції розвитку світових продовольчих ринків Наприкінці ХХ ст. глобалізація стала невід'ємним і найпоширенішим явищем у розвитку світової економіки, що здійснює потужний геоекономічний та геополітичний вплив на всі сфери життєдіяльності залучених у цей процес країн. Вона стала важливим реальним аспектом сучасної світової системи, однією з найбільш впливових сил, що визначає подальший шлях розвитку світового співтовариства, порушуючи всі галузі суспільного життя, включаючи економіку, політику, соціальну сферу, культуру, екологію, безпеку. Глобалізація – це загальне явище, що означає поступове перетворення світового простору в єдину зону, де без перешкоди переміщуються капітали, товари, послуги, де вільно розповсюджуються ідеї і пересуваються їх носії, стимулюючи розвиток сучасних інститутів, відшліфовуючи механізми їх взаємодій. Передумовою глобалізації стала інтернаціоналізація господарських зв'язків як форма міжнаціонального спілкування, яка активно розвивалась наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Показники рівня інтернаціоналізації з того часу принципово не змінилися: якщо частка накопичених іноземних інвестицій дещо знизилась (з 12% ВВП на початку ХХ ст. до 10% у 1990-і роки), то експортна квота у світовій торгівлі за вказаний період зовсім мало зросла (з 13 до 14,5%). Проте протягом 70-х років виявились нові тенденції в інтернаціоналізації світової економіки. По-перше, внутрішньогалузева кооперація у світовому господарстві об'єктивно підвищила значення наддержавних факторів у структурно-перебудовочних процесах і фактично підривала такі зазвичай непорушні принципи, як суверенітет і національна стратегія розвитку. По-друге, навіть самий початок глобалізації неминуче спричинив неконтрольоване накопичення транснаціонального короткострокового капіталу, суперечливого за своєю природою. Забезпечуючи поточні потреби економіки, цей капітал, в силу свого спекулятивного характеру, здатний збільшувати розмах кон'юнктурних коливань, породжуючи національні і регіональні фінансові кризи і розхитуючи політичні системи. Слід зазначити, що глобалізація знаходиться ще на початку свого розвитку. Це досить довготривалий процес, оскільки в сучасному світі як і раніше зберігаються протидіючі тенденції (відмінності між міжнародною і міжрегіональною торгівлею всередині країни і на більш вищому рівні). Треба відмітити і ту обставину, що окремі регіони всередині країни часто в більшій мірі спеціалізовані і мають між собою великий торгівельний обіг. Стримуючими факторами розвитку глобалізації є також досить суттєві цільові та економічні відмінності, різні споживчі переваги. В сучасних умовах під дією глобалізації відбувається формування єдиних загальносвітових ринків, неподільних за своєю суттю. Відомі приклади розділення ринків або були вкрай недовговічними по відношенню до терміну життя домінуючого товару, або базувались на об'єктивних перешкодах, що ускладнювали доступ частині конкурентів до певних принципово важливих сегментів ринків. Проте всілякі пригноблення конкурентів підривають ринок, звужуючи і збіднюючи його, збільшують ступінь монополізації, скорочують ринки збуту продукції переможця, що призводить таким чином до загального гальмування розвитку.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.