У нас уже 121540 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Стратегічний підхід до подолання бар’єрів входу на ринок

Стратегічний підхід до подолання бар’єрів входу на ринок Бар’єри входу на ринок є найважливішими характеристиками ринку, завдяки яким фірми, що вже діють в галузі, можуть не боятися конкуренції. В літературі як вітчизняних, так і зарубіжних науковців питанням організації, формування ринкових бар’єрів фірмами, що діють на ринку приділялось багато уваги, однак не розробленою як в теоретичному, так і в прикладному аспекті залишається проблема подолання таких перепон новоутвореними підприємствами та розробки і реалізації відповідної стратегії для забезпечення поставленої цілі. Праці, присвячені проблемам стратегічного управління, містять ряд дефініцій поняття «стратегія», які актуалізуються залежно від ознак, прийнятих за основу її вивчення та розробки. Так, акцентування зосередженості стратегії на довгострокових цілях спостерігається у визначенні наведеному українськими вченими В. М. Немцовим та Л. Є. Довгань: «Стратегія – це довгостроковий, якісно визначений напрям розвитку організації, спрямований на закріплення її позицій, задоволення споживачів та досягнення поставлених цілей» [70, с. 28]. Однак найбільш повно поняття стратегії розкривається у визначеннях, для яких загальним є наявність мети та комплексу дій, які мають визначальний характер для підприємства і які відрізняють його від інших підприємств [71, с. 22]. Іншими словами, цілі, їх адаптація та внутрішні можливості досягнення є обов’язковими елементами поняття стратегії. По формі стратегія – це один з управлінських документів, що може бути представлений у вигляді графіків, таблиць і т.п. За змістом стратегія – це сукупність дій для досягнення цілей організації [72, с. 79]. І хоча на початку 70-х років, на базі економічної теорії індустріальної організації, досліджувались питання бар’єрів входу, поряд з такими, як концентрація галузі, вертикальна інтеграція, коефіцієнт прибутковості та інші, на сьогодні відсутніми є визначення та розробка стратегії їх подолання. З огляду на цей факт та у відповідності з окресленими раніше критеріями, стратегія подолання бар’єрів входу на ринок може бути визначена як спосіб дій, спрямований на подолання невідповідності між положенням (тою позицією), яке займає підприємство на ринку та тим положенням, яке переслідується стратегічною ціллю підприємства з врахуванням змін зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства. Слід відмітити, що стратегічна адаптація в рухливому, динамічному середовищі носить характер функціональної, яка має забезпечити динамічну узгодженість розвитку організації з конкретними умовами середовища і її внутрішніми можливостями. Важливою передумовою ефективної стратегічної адаптації підприємства є правильний вибір напряму стратегічного розвитку. Він має бути узгоджений з потребами суспільства, характером зовнішнього середовища і корпоративними ресурсними можливостями. Засобом реалізації даної задачі виступає процес планування стратегічних цілей.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.