У нас уже 121539 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Аналіз відповідності положень (стандартів) бухгалтерського обліку міжнародним стандартам

Аналіз відповідності положень (стандартів) бухгалтерського обліку міжнародним стандартам У результаті реформування бухгалтерського обліку в Україні станом на 1 січня 2003 р. було розроблено й впроваджено всі з 24-х запланованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО) та один «позаплановий» стандарт – П(с)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». У 2003-2007 рр. були затверджені ще сім П(с)БО. Отже, щодо чисельності та складу першочергових положень (стандартів) програму виконано. Наскільки фінансова звітність, складена за П(с)БО, відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності? Щодо цього є різні точки зору. Зокрема координатор Проекту Міжнародного огляду бухгалтерського обліку (GAAP-2001) в Україні О.Свістич вважає, що: «вже зараз застосування нових національних стандартів дає можливість додати реального економічного змісту фінансовій звітності» [208, c. 22]. У звіті Всесвітнього банку, хоча й було схвально відмічено прогрес щодо стандартів обліку, зазначено, що ці стандарти не забезпечили той рівень прозорості та зіставності, якого вимагають МСФЗ [417]. Міжнародний огляд бухгалтерського обліку, який оприлюднили 11 грудня 2001 р. сім найбільших на той час у світі фірм, що спеціалізуються на цих питаннях, свідчив, що залишилися певні розбіжності між українськими та міжнародними стандартами [375, с.140 - 141]. Слід відмітити, що більшість з цих розбіжностей було усунуто в процесі подальшої розробки та вдосконалення П(с)БО. Проте цей огляд не можна вважати вичерпним, оскільки він не охоплює всі відмінності між українськими стандартами та МСФЗ. Згідно з МСБО 1, фінансові звіти підприємства відповідають міжнародним стандартам лише за умови, якщо вони відповідають усім вимогам кожного відповідного стандарту і кожному відповідному тлумаченню, які входять до складу МСФЗ [185, с. 666]. Проте відсутність повного збігу норм П(с)БО та положень міжнародних стандартів, необов’язково може призвести до невідповідності звітності вимогам МСФЗ, якщо розбіжності не суттєві. Крім того, навіть суттєві розбіжності в окремих положеннях можуть не впливати на відповідність МСФЗ фінансової звітності окремого підприємства. Наприклад, розбіжності в підходах до обліку будівельних контрактів не впливатимуть на фінансову звітність підприємств, які не займаються такою діяльністю. Виходячи з цього, відповідність фінансової звітності українського підприємства міжнародним стандартам може бути визначена лише шляхом неформального комплексного аналізу відповідних передумов і критеріїв. Повна відповідність звітності, складеної за П(с)БО, всім вимогам міжнародних стандартів може бути досягнута за умов: 1) збігу концептуальних основ П(с)БО і МСФЗ; 2) відповідності норм П(с)БО положенням міжнародних стандартів; 3) адекватного тлумачення та дотримання норм П(с)БО; 4) несуттєвості існуючих розбіжностей та їхнього впливу на якість фінансової звітності; 5) наявності аудиторського висновку про відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ, складеного на основі аудиту, проведеного за міжнародними стандартами.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.