У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Концептуальні засади оцінювання та стимулювання діяльності працівників будівельних підприємств

Концептуальні засади оцінювання та стимулювання діяльності працівників будівельних підприємств В сучасних умовах формування і вдосконалення системи внутрішньогосподарчих відносин актуальною є задача відпрацювання і повної участі всіх складових системи ефективного функціонування економічних інтересів працівників і співвласників підприємства. У складі цієї системи найслабішою ланкою є механізми реалізації відносин власності і матеріальної відповідальності. Якщо говорити про діючу практику оплати праці, то в цій підсистемі економічних відносин якнайменше відпрацьованим є механізм формування фонду оплати праці підприємства в цілому, особливо його структурних підрозділів. Низький рівень заробітної плати не сприяє зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці. Разом з тим, використовуючи дешеву робочу силу, підприємці не зацікавлені підвищувати продуктивність праці, вкладаючи кошти в оновлення виробничих фондів та розвиток персоналу. Дешева робоча сила зумовлює не лише низький рівень продуктивності праці, а й низьку якість продукції та у зв'язку з цим — її неконкурентоспроможність. Низький рівень заробітної плати є основною причиною збереження прихованого безробіття і значного падіння платоспроможного попиту населення. Перехід економіки України до ринкових відносин потребує перебудови організації заробітної плати та нових підходів щодо формування політики оплати праці на рівні підприємств. Оплата праці посідає виняткове місце в управлінні персоналом не лише для підприємства, а й для кожного працівника, оскільки вона є основним джерелом його доходів. Найбільш важливі функції оплати праці — відтворювальна, стимулююча, статусна, регулююча (розподільна), виробничо-часткова й ін. Відтворювальна функція полягає в забезпеченні можливості відтворення робочої сили на соціально-нормальному рівні споживання, тобто у визначенні такого абсолютного розміру оплати праці, що дозволяє здійснити умови нормального відтворення робочої сили. Статусна функція зарплати припускає відповідність статусу, обумовленого розміром оплати праці, трудовому статусові працівника. Під "статусом" мається на увазі положення людини в тій або іншій системі соціальних відносин і зв'язків. Трудовий статус — це місце даного працівника стосовно інших працівників, як по вертикалі, так і по горизонталі. Звідси розмір винагороди за працю є одним з головних показників цього статусу, а його співвідношення з власними трудовими зусиллями дозволяє судити про справедливість оплати праці. Стимулююча функція оплати праці важлива з позицій керівництва фірми: потрібно спонукати працівника до трудової активності, до максимальної віддачі, підвищенню ефективності праці. Відрив оплати праці від особистих трудових зусиль працівників підриває трудову основу зарплати, веде до ослаблення стимулюючої функції оплати праці, до перетворення її в споживчу функцію і гасить ініціативу і трудові зусилля людини. Реалізація стимулюючої функції здійснюється керівництвом фірми через конкретні системи стимулювання праці, засновані на оцінюванні результатів праці і зв'язку розміру фонду оплати праці з ефективністю діяльності фірми. Регулююча функція оплати праці впливає на співвідношення між попитом та пропозицією робочої сили, на формування персоналу (чисельності працівників і професійно-кваліфікаційного складу) і ступінь його зайнятості. Ця функція виконує роль балансу інтересів працівників і роботодавців. Виробничо-часткова функція оплати праці визначає міру участі живої праці в утворенні ціни товару (продукції, послуги), його частку в сукупних витратах виробництва й у витратах на робочу силу. Виробничо-часткова функція важлива не тільки для роботодавців, але і для працівників. Деякі системи безтарифної оплати праці й інші системи припускають тісну залежність індивідуальної оплати праці від фонду оплати праці і особистий внесок працівника. Усередині підприємства фонд оплати праці окремих підрозділів може будуватися на аналогічній залежності (через коефіцієнт трудового внеску (КТВ) або іншим способом).

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.