У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Теоретичні аспекти формування собівартості продукції підприємств хлібопекарської промисловості

Теоретичні аспекти формування собівартості продукції підприємств хлібопекарської промисловості Собівартість продукції це об’єктивна економічна категорія. Її існування зумовлене, насамперед, тим, що кожне підприємство повинно в рамках собівартості замістити витрачені ним ресурси, щоб безперервно продовжувати виробництво. Економічне значення собівартості полягає і в тому, що вона показує величину витрат підприємства на виробництво продукції. У собівартості продукції знаходять відображення усі сторони роботи підприємства: рівень організації виробничого процесу, його технічна оснащеність, ступінь та ефективність використання необоротних та оборотних активів, продуктивність праці, рівень організації матеріально-технічного постачання. Собівартість як показник використовується для оцінки рівня господарювання, контролю, управління, економічної ефективності. Витрати, які включаються до собівартості продукції, визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та галузевими Методичними рекомендаціями з питань панування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) [3, 4]. Поняття собівартості, методи її обчислення мають велике значення як на сучасному етапі, так і в історичному аспекті кожної розвинутої країни. Якщо розглянути період виникнення “буму” теорій собівартості та витрат, то можна зробити висновок, що він співпадає з початком промислового розвитку. Цьому питанню приділялась значна увага як сучасних вчених, так і науковців минулого. Розвиток промисловості в Германії видвинув в ряд першочергових задач обрахування собівартості готової продукції. Над цим питанням працював вчений Альберт Кальмес. “Вся суть бухгалтерії зводиться до нарахування собівартості, – писав Кальмес, – складає одну з характерних рис промислового рахівництва” [148, с. 102]. Він сформулював не тільки теорію калькуляції але й теорію промислового обліку. Калькуляція застосовується з метою зменшення собівартості, встановлення цін продажу та оцінки виробів в поточному обліку.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.