У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Економічна сутність та зміст кредитних ризиків банківської діяльності

Економічна сутність та зміст кредитних ризиків банківської діяльності Виходячи з того, що розгляду будь-якого аспекту досліджуваного питання, як було вказано раніше, передує, перш за все, теоретичний аналіз, який, зокрема, передбачає уточнення понятійного апарату, зупинимося докладніше на визначенні сутності та змісту поняття «кредитний ризик», насамперед, із погляду банку. Проте слід відзначити, що таке ж поняття можна розглядати й з погляду потенційних клієнтів – позичальників банку. Однак це різні дефініції, хоча в цілому можна констатувати, що кредитний ризик узагальнює сукупність ризиків, які виникають внаслідок відношень під впливом дії конкурентної боротьби між банком та позичальниками кредитних ресурсів. Отже, можна стверджувати, що настання кредитного ризику - об’єктивне та поширене явище ринкового середовища, а відтак кредитний ризик слід визначити як невід’ємну складову діяльності будь-якого банку. Враховуючи відмічене та не зважаючи на достатню кількість ґрунтовних досліджень, питання аналізу кредитних ризиків і досі залишається відкритим. Наявна множинність робіт із дослідженої проблематики може свідчити як про багатогранність різноманітних аспектів, так і про проблемність щодо можливих напрямків вирішення такого завдання. Тобто розгляд будь-яких напрямків функціонування банку та ведення відповідної банківської діяльності об’єктивно обумовлюють необхідність урахування настання кредитного ризику. При цьому до публікацій, в яких приділено увагу кредитному ризику, відносять різноманітні роботи, де, зокрема, наводиться уточнення понятійного апарату [82, 108], досліджується методологія побудови систем аналізу та попередження щодо виникнення кредитних ризиків [32, 33, 44, 102, 154], аналізуються теоретичні засади розробки методів та підходів до управління кредитними ризиками [71, 84, 100, 112].

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.