У нас уже 121081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Корпоративні облігації як інструмент довгострокового фінансування

Корпоративні облігації як інструмент довгострокового фінансування Ефективне функціонування та розвиток суб’єктів підприємництва в ринкових умовах передбачає використання капіталу, який забезпечується шляхом фінансування. Процес фінансування – це рух капіталу, що мобілізується з різних джерел. Самостійність підприємств у прийнятті фінансових рішень передбачає визначення ними джерел фінансування своєї діяльності у всіх можливих формах. Залучення фінансових ресурсів призводить до збільшення зобов’язань суб'єкта підприємництва, що відображається в пасиві його балансу. Іншими словами, відбувається збільшення власного (акціонерний капітал, нерозподілений прибуток) та позикового капіталу (банківські кредити, облігаційні позики тощо). Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Утім фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу може бути неефективним для підприємства. Це пояснюється, по-перше, тим, що власні кошти є, як правило, недостатніми та обмеженими за розмірами, по-друге, при зниженні процентних ставок на кредитному ринку залучення додаткових власних коштів призведе до зменшення рівня віддачі на вкладений капітал. З огляду на вищезазначене фінансове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва потребує постійного залучення позикових коштів. Загалом форми фінансування підприємства позиковим капіталом можна умовно поділити на безпосереднє кредитування та кредитування за рахунок емісії цінних паперів. Безпосереднє кредитування здійснюється в формі банківського, державного та комерційного кредиту, фінансового лізингу, позик некредитних установ. Таке кредитування передбачає виникнення економічних відносин між кредитором та позичальником у зв’язку із залученням фінансових ресурсів та потребує укладання відповідного договору (угоди) встановленого зразка. Кредитування діяльності підприємства за рахунок емісії цінних паперів – це відносини, які виникають між емітентом, який здійснив випуск цінних паперів, та інвестором у результаті залучення фінансових ресурсів на ринку капіталів.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.