У нас уже 18719 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Обґрунтування вибору виду управління капіталом підприємства

Обґрунтування вибору виду управління капіталом підприємства Стабільність функціонування та позитивну динаміку розвитку вітчизняних підприємств можна забезпечити тільки за умови нормалізації процесів відтворення капіталу. Ефективність кругообігу капіталу підприємства та його розширене відтворення багато в чому залежать від системи управління ним. Проектування системи управління капіталом має базуватися на загальнови-знаних принципах та вимогах до систем управління та відповідати характеру функціонування капіталу. Якщо підприємство на межі банкрутства, то управління має бути санаційним, якщо капітал підприємства знаходиться в критичному стані, то управління має бути антикризовим, за умови подолання кризи менеджмент має перейти до посткризового типу управління, у разі тимчасового порушення функціонування капіталу управління має бути пе-редкризовим і т.д. Таким чином, важливим етапом створення ефективної сис-теми управління капіталом підприємства є вибір серед можливих видів управління, що можна застосовувати до динамічних соціально-економічних систем такого, який відповідатиме функціонуванню системи „капітал підпри-ємства” з конкретними просторово-часовими характеристиками, тобто пара-метрами капіталу, співвідношення яких утворюють систему показників оцінки кругообігу капіталу підприємства. Для вирішення цього завдання слід розв’язати низку задач: по-перше, визначити та охарактеризувати відмінності в функціонуванні капіталу підп-риємства; по-друге, розглянути класифікацію управління та обрати класифі-каційну ознаку відповідно до якої буде встановлюватись відповідність між характером функціонування капіталу підприємства та видом управління; по-третє, встановити відповідність між видом управління та характером функці-онування капіталу підприємства.

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.